logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-151/TZ-236/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-34/06/MS

  Dnia 1 września 2006r. do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął wniosek Pana X - w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/22/2006/VAT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1, §3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w związku z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-30/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/Int-79/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. 2005 r. Nr 8,poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 04 września 2006 roku ( data wpływu:06.09... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78/06

  Pismem z dnia 14 sierpnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 25.08.2006r.) uzupełnionym dnia 18 października 2006r. Pan X zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 93 poz. 894, Nr 143 poz. 1199, Dz.U. z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031) Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-54/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/52/06/MJS

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 12.12.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 13.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/06

  P O S T A N O W I E NI E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.12.2005r.(data wpływu do Urzędu Skarbowego 23.12.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-80/05/80/OS

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reportersko-dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-215/05/AŁ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 08.09.2005r. (wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/92/05

  We wniosku podano : \"Posiadam umowę z telewizją publiczną TVP3 na realizację zdjęć telewizyjnych - operator kamery oraz opracowania dziennikarskie wraz z przeniesieniem praw autorskich (nie jestem producentem programów realizowanych przez TVP).\" Podano również symbol pod jakim sklasyfiko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-43/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIVAT/443-34/I/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie technicznej i organizacyjnej obsługi rejestracji, montażu i odtwarzania audycji telewizyjnych na rzecz Podmiotu \"Y\".Do wniosku o interpretację strona załączyła pismo Urzędu Statystyczne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_22_23_39/III/443/16-1/05/AO

  W dniu 9 marca 2005 r. Pan ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stosownie do zawartej umowy, zajm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_22_23_42

  W dniu 9 marca 2005 r. Pan ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stosownie do zawartej umowy, zajmuje się... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/81/04/MG

  Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 21.06.2004 r. (data wpływu:25.06.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Z treści zapytania wyn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/83/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2004 r. ( data wpływu do tut. Organu 02.07.2004 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/VAT/744/2004/HD

  W związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie z dnia 18.06.2004r. informuję: Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka wnosi o udzielenie informacji dot. stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 92.20.... Czytaj więcej >