logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-51/13/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2007r. (wpływ do tut. Urzędu 16.04.2007r.)o interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-423/DEC/KW/07

  W dniu 13.02.2007 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pana wniosek z dnia 12.02.2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie sędziowania mecz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/418-14/10/06/AP

  DECYZJA Działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania z dnia 10 listopada 2006 r. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2006 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/2346/2006/AP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-99/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki VAT dla usłu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-137/TZ-207/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu 09.08.2006 r.), uzupełnionego w dniu 06.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/418-14/2/06/AP

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, z uwagi na rażące naruszenie prawa, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ta... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-137/05/BT

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez podmiot \"X\" na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-151/14a/06/DB

  Stan faktyczny: Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na nauce gry w tenisa ziemnego. Świadczona usługa jest klasyfikowana pod symbolem PKWiU 92 - usługi związane z rekreacją i sportem. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika świadczona... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-152/14a/06/DB

  Stan faktyczny: Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na nauce gry w tenisa ziemnego. Świadczona usługa jest klasyfikowana pod symbolem PKWiU 92 - usługi związane z rekreacją i sportem. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika świadczona... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/237/KA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Związku z dnia 28.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-16/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przep... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-65b/06/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006 r. (data wpływu do Urzędu 24.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-65c/06/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006 r. (data wpływu do Urzędu 24.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/33/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/PP3/4430/23/2006

  Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której między innymi zajmuje się szkoleniem na stopnie płetwonurka. Szkolenia te realizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego - Komisji Działalności Podwodn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PPB_2/4407/1/2006/I/D

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpoznaniu odwołania z dnia 03 stycznia 2006 r. Podatnika od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/443-20/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/358-245/05/AO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2005r., (data wpływu do tut. organu 04.10.2005r., uzupełniony w dniu 09.11.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/180/181/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2006 r., który wpłynął do tutejszego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/85/2005/223855

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prowadzenia kręgielni, które sklasyfikowane zostały w grupie PKWiU 92.61 jako działalność stadionów i innych obiektów sportowych.Jednostka zwraca się z wnioskiem o określenie wysokości stawki podatku VAT na usługi prowadzeni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/168/242/2005

  Z pisma wnioskodawcy wynika, iż \"prowadzi, jako osoba fizyczna działalność gospodarczą (...), w zakresie usług związanych ze sportem, rekreacją oraz szkoleniem w dziedzinach sportowych.\"\"Działalność (...) polega na organizowaniu szkoleniowych obozów żeglarskich i tenisowych, organiza... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VO/4407/14-87/05/MC

  Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia zdnia 18.07.2005 r. wniesionego przez Stronę na postanowienie zdnia 29.06.2005 r. Nr 1433/NG/GV/443-148/2005/MP wydane przez N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-126/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U.Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko strony -przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2005 r., który wpłynął w dniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/122/PP2/443/41/2005

  Pan X w dniu 15.07.2005 r., złożył do tut. Urzędu wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku usług gier zręcznościowych, tj. stoły bilardowe, gry w lotki, stoliki piłkarskie, gry tel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/208/138/2005/GW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 30.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/208/139/2005/GW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NV/4406-1-22/27/05/KM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ) po rozpatrzeniu wniosku xxxxx z dnia 31 maja 2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/125/05/MB

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 8/2005, poz. 60), art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2005 r., bez znaku, (z datą w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/57/S/32/2005

  Odnoszac się do przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy stwierdza, co następuje: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.3110-174/2005

  Burmistrz Gminy Police działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005 r. w indywidualnej sprawie o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/73/05

  Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 14c oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dn. 14.04.2005r. (data wpływu 15.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-45/1/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy stwierdza, że stanowisko Pana \"X\" – przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2005 r. oraz piśmie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-54/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.04.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.04.2005r.), znak: L.dz. GK/528/05 o udzielenie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/19/2005

  Z przedstawionego w piśmie z dnia 15.04.2005 r. stanu faktycznego wynika, że podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z przeprowadzaniem i organizowaniem imprez sportowych zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0002/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i§4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Szkół z dnia 11 stycznia 2005 roku (data wpływu 12.01.2005r.), uzupełnionego pismami: z dnia 10 lutego 2005 rok... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-59/05/LS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy opodatkowaniu VAT podleg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-41/05/AM

  Postanowienie Na podstawie art. 216, oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.) w związku z wnioskiem z dnia 25.02.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzęd... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-5/05/IG

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź–Górna, działając na podstawieprzepisów art. 14a § 1 i § 2, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 14 stycznia 2005r. (data wpływu 17 stycznia 2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/7/2005/IW

  W dniu 12.01.2005r. Klub Tenisowy wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/5/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku z dnia 20.01.2005 r. (wpł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII/440/P-I/11/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie stwierdza, iż stanowisko Pana XX – Firma XXY– przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2005 r., który wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/PV/443-13/05/BO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 217, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-12/05/MC-G

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137, poz.926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania odpowiedniej st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/100/04

  Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Brzesku uprzejmi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/134/2004
  OG/005/363/PP1/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, w odpowiedzi na pismo Jednostki złożone w tut. Urzędzie w dniu 06.12.2004 r. informuje: Zgodnie z art. 5 us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/11/04

  Ze złożonego przez Podatnika zapytania wynika, iż klub sportowy działający jako sportowa spółka akcyjna dokonuje transferów zawodników piłki nożnej zmieniając ich przynależność klubową na czas określony lub nieokreślony. Transfery odbywają się na podstawie umów zawieranych pomi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP3/443-421/04/SBKR

  Z opisanego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych z krzewieniem kultury fizycznej i rekreacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych dla amatorów. Klientami podatnika są przedsiebiorstwa, kt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/151/2004
  RO/436/151/1/2004

  W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 06.07.2004 r. dotyczące interpretacji przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Nac... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/197/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/433/BA/69/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 15.07.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 02.09.2004 r., wyjaśnia, co następuje: ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII4400/62/04

  Odpowiedź: Usługi wymienione w punkcie 1 zapytania ujęte są pod poz. 158 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług , zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7 %. Opodatkowane są zatem 7 % stawką podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-2/443/41/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy M. z dnia 22.09.2004 r. (znak: FN-3029/51/04), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/26/04

  W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24.09.2004 roku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa, w sprawie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-19/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 tejże us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/433/77/OG-005/220/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż na mocy art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwolnieniu z podatku podlegają usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443-18/04

  W związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, stosownie do postanowień wynikających z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/131/04

  Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Jednostki z dnia 04.08.2004 r., znak D.I.-070-69/04, dotyczącym opodatkowania usług sklasyfikowanych wg symboli PKWiU jak poniżej: 92.61.10-00.00 – usług... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-723/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Uczelnia otrzymuje dotację z budżetu państwa na działalność bieżącą, która jest przeznaczana głównie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS. Otrzymywane dotacje nie są związane bezpośrednio z wykonywanymi usługami podlegającymi opodatkowaniu. Po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-47/04

  Ad. 1. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług. Z powyższego unormowania wynika, iż nie każda dotacja wchodzi do podstawy opodatkowania, lecz jedynie tak... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/35/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.06.2004 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 14.06.2004 r.), informuje, że: W art. 43 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-83/04

  Usługi wynajmu kortów tenisowych (PKWiU 92.62.13-00.90) oraz usługi jeździeckie, przewozy bryczkami, usługi związane z końmi (PKWiU 92.72.12-00.00) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek określonych w art.41 ust.1 (22%) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usł... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/50/04

  Świadczenie usług w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej, organizowania imprez rekreacyjno sportowych, gry w bilard, siłownia, sauna itp. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g stawki 22%.Zwolnienie określone w poz.11 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 m... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/1307/03

  dotyczy : informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 15.11.2003 r. nr PP-443/35/2003 w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności udostępniania sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz hali sportowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-18/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 5.05.2003 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 19... Czytaj więcej >