logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0023/06

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 15 listopada 2006 r. nr DP/423-0131/06/AKL w sprawie udzielenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/53/JG/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-31/PWI/4400/192/II/06/AK

  Odpowiedź: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, natomiast obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmu... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2105/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 567/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę spółki A. z o.o. w P. na dwie decyzje Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 13.02.2002 r., wydane w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 i 2000 r. De... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-415/1/18/1/2005

  W dniu 30.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-15/MM/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 24 marc... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1821/04

  Decyzją z dnia 18 czerwca 2002 r. Izba Skarbowa w Szczecinie utrzymała w mocy decyzje Pierwszego Urzędu Skarbowego w tym samym mieście z dnia 8 marca 2002 r., określające spółce cywilnej D zobowiązania podatkowe i zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czer... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/JC/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w o... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/415-7/04/MZ

  Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego usta... Czytaj więcej >