logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-46/07-2/HW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-54/07/BK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/443/20/07/MC

  Pismem z dnia 12 marca 2007 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 13.03.2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 marca 2007 r. Podatnik - Starostwo Powiatowe w ......... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-18/07/SG

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005 r poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie udziela pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usł... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 619/06

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 1016/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżone przez Anetę R. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2005 r., Nr PBII/1-41171/25/05, PB II/1-41171/25/w/9/05, w przedmiocie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85-1-GK/06/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni w sprawie podatku od towarów i usług w zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/49/2006/BR

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 106 ust. 1, art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14.09.2006 r, (data wpływu 19.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1730/2006/ADB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 9 ust.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/809/06/MZ

  W dniu 07.03.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, podatnik na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/SL-LI/401/143P/2006

  W dniu 08.05.2006r. przy piśmie Nr 1449/2CF/412/IP-39/2006/MC NaczelnikTrzeciego Urzedu Skarbowego Warszawa Śródmieście przesłał Pana wnioskio udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wskazania urzędu skarbowegowłaściwego do złożenia zeznania rocznego za rok 2005.Z nadesłanych dokume... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/96/06/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/413/IP-42/06/UO

  Na podstawie art. 14 a par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ...., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym: wniosko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-135/145/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 27 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 7 marca 2006 r.), uzup... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-436/1/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216, art. 217, art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje Pana stanowisko - przedstawione we wniosku z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/2/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana A. B zam. w C, z dnia 09.01.2006r., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IP/415-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j.DzU. Z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani reprezentowaną przez Panią o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spraw... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 371/05

  Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1358/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Tomasza W na decyzję Izby Skarbowej Szczecinie z dnia 12 czerwca 2003 r. Nr PB.2.33-4117/825-31/2003 w przedmiocie odmowy, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-3-212/06/ZDB

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegow podatku dochodowym od osób fizycznych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-59/KM/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Pani (...) w sprawie dotyczącej właściwości urzędu skarbowego do złożenia zezna... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/1/2006

  W dniu 15.12.2005 roku złożył Pan wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT dla osoby fizycznej za wykonanie usługi remontowej w lokalu mieszkalnym na adres wykonania usługi, a nie na adres zameld... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-78/BB/05

  Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia.... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-4/TZ-143/05/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2005 r. (data wpływu 25.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-44/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 04.10.2005 roku (data wpływu 07.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/29/05

  W dniu 29.11.2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek podatniczki, który uzupełniono dnia 13.12.2005 r. z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej sprawie:1. Czy w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego można odlicz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-58/VII/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/358/05/MAK

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2005r. (wniosek wpłynął do tut. Urzędu w dniu 09.09.2005r.) uzupełnio... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF/4000/14-5/HK/05

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60- tekst jednolity ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie z dnia 16.08.2005 r. znak 1426/EP/406/1/OS/KM Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-156/93308/05/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2005 r. nr sygn. 05/0000/TS... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-/45/140/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/66/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/EP/406/1/05/KM

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez Zakład Karny w XXXX ul. XXXX, NIP XXXX wnioskiem z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu), uzupełniony w dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 43 / 239a/49 / 05 / KSz

  Stan faktyczny Z pism podatnika wynika, że zakupuje on materiały służące do remontu pomieszczenia mieszkalnego, które zajmuje na podstawie umowy użyczenia. Podatnik wskazuje, iż mieści się ono na terenie Pierwszego Urzędu Skarbowego, podczas gdy aktualnie i przynajmniej jeszcze przez rok... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PP/443/43/05/GK

  Strona zwróciła się w dniu 16.06.2005 r. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu związanego z czynnościami opodatkowanymi z faktury wystawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/30/2005/VAT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 , art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U.Nr 8 poz. 60 z 2005 roku) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach udzielając interpretacji co do zakresu sposobu zastosowania prawa podatkowego, w z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/214/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/8/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 par. 1, art. 14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 30.03.2005r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-127/05/KH/29883

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony nr (...) z dnia 15.04.2005 r. (doręczonego w dniu 19.04.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-34/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 08.03.2005r uzupełnionego pismem z dnia 04.03.2005r, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/15/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005 r.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/5/05

  Na podstawie art. 216, w związku z art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005 nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko Pani wyrażone we wniosku z dnia 21.02.2005 r. w sprawie interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/443-3/05

  W przedstawionym stanie faktycznym podatnik dokonuje dostawy towarów dla firm z Hiszpani. Na fakturze sprzedaży z dnia 29 listopada 2004r. Nr 02/11/2004 oraz z dnia 3 stycznia 2005r. Nr 01/01/2005 został wpisany adres zgodny z podanym w kontrakcie tj. Maderas Arraetxe Sl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/16/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.02.2005r. uzupełnione pismem z dnia 08.03.2005 r. w sprawie adresu na fakturach w przypadku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15-2/ET/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku Nr PK.MW.0717/7/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. (doręczonego dnia 21 stycznia 2005 r.), uzupełnionego pismem Nr PK.M... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-08/KaK/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 06 stycznia 2005r. (uzupełnionego w dn... Czytaj więcej >
 • wyrok zwyklego skladu NSA, sygnatura: FSK 1624/04

  Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2004 r. Wojewodzki Sad Administracyjny w Szczecinie oddalil skarge P spolki z o.o. w Szczecinie na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z 4 lutego 2002 r., ktora to utrzymano w mocy decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzedzie Kontroli Skarbowej w Szczecinie z 31 pazdz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV-436 SD/8/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna działając w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r., informuje, że powołany w zapytaniu przepis art. 1... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/94/2004

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2004r. (data wpływu 13.12.2004r.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/41/04/PM

  Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-242/04

  Jednostka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży dokonuje zarówno w siedzibie mieszczącej się w Poznaniu, jak również w oddziałach ulokowanych w innych miejscach Polski. W oddziałach dokonywana jest sprzedaż hurtowa towarów. Producenci dostarczający towary do firmy w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-189/04

  W piśmie Spółki został sformułowany następujący stan faktyczny: Spółka z o. o. do dnia 30.06.2004r. prowadziła działalność gospodarczą w (...), tj. w swojej siedzibie. Jak wyjaśnia Podatnik siedziba ta została wymieniona w umowie spółki. W dniu 30.06.2004r. Zarząd Spółki podj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/105/PDII/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm./ w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r. w sprawie wyjaśnienia, na jaki adres powinny być wystawiane faktury VAT dotyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR1/443-156/04/MS

  W § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR1/443-137/04/MS

  Szczegółowe dane, jakie powinny zawierać faktury VAT, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/43/2004

  W odpowiedzi na Pani wniosek złożony w dniu 05.04.2004 r., uzupełniony o własne stanowisko dnia 20.04.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zak... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/423/10/04

  W świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) amortyzacji na zasadach określonych w artykule 16 a do 16 m podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte przez podatnika, w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16-1/ET/2004

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika , w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym , udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443/3/04/AK

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 6.02.2004 r. wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest ustalenie daty, od ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/04

  Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 11 lutego 2004 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje. Z przedstawionego w złożonym piśmie st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF415/21/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w G... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS/PP/443/20/207/76888/2004

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie produkcji chemii budowlanej. W związku z powyższą sytuacją ma Pan wątpliwość, który adres (miejsca wykonywania działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania) nale... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: V/II-2/077-12/MF/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 09 października 2002r. w sprawie interpretacji art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 09 września 2002r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Izba Skarbowa w Łodzi informuje.Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-443/173/03

  Stosownie do pisma z dnia 21.11.2003 r., w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie właściwego adresu na fakturach VAT, informuję: Z ww. pisma wynika, że posiad... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 433-217/254/04

  W myśl przepisu § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co n... Czytaj więcej >