logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV.0717-I-1/2007

  STAN FAKTYCZNY: Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2007 r. (uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2007 r.) Pani Krystyna K., zam. w M. przy ul. A. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NIP/406-1/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16 maja 2007 r. /wpływ 17.05.2007 r./ w sprawie udzielenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-6/07

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.42 ust. 1 , ust. 3, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) po rozpa... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FZ 320/06

  Postanowieniem z dnia 27 lutego 2006r., sygn. akt I SA/Go 556/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim odrzucił skargę kasacyjną M. S.A. w Zielonej Górze od wyroku Sądu I instancji oddalającego skargę Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NO/406-1/06

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 lutego 2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego ... Czytaj więcej >
 • wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: SK 23/01

  I 1. Skargą konstytucyjną z dnia 25 kwietnia 2001 r. Ada Maria Wojna zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn z art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji. Skarżąca zwróciła s... Czytaj więcej >