logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 374/06

  Wyrokiem z dnia 3 listopada 2005 roku sygn. akt SA/Sz 349/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Urszuli M na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2005 roku Nr ZPP-4407-02-1/05 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wnios... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 688/05

  Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2005 r., sygn. akt l SA/Sz 550/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez Stanisławę B decyzję Dyrektora izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2004 r., nr ZPB-4117 - 47/2004, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizyczn... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 936/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w sprawie o sygnaturze akt l SA/Sz 894/04, oddalił skargę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością M z siedzibą w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 marca 2001 roku w przedmiocie poda... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 763/05

  Wyrokiem z dnia 20.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 1568/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 23.09.2003 r., znak: L.IS.I/1-4117/78/03, uchylającą w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10.0... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 551/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18.01.2005 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Rz 1574/03, oddalił skargę Heleny i Tadeusza U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Zaskarżoną d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-42/06/AZ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a §1-4 w związku z art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2621/04

  Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt I SA/Rz 2570/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 18.11.2002 r., nr L.IS.II/2-4408/302/02, oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 30.07.2002 r., nr US-VII/4... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1462/04

  Wyrokiem z dnia 10 marca 2004 r., sygn. akt SA/Sz 2113/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargi C SA w Szczecinie na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2002 r., Nr PP.1.22-4408/67/2002 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 1999 r., ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 4687/04

  Wyrokiem z dnia 31 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1474/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2002 r. Nr PB.I.22-4218/823-46/2002 utrzymującą w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczec... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1684/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 maja 2004 r. sygn. akt I SA/Lu 704/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 20 listopada 2003 r. Nr PP.2-4407/186/03 i poprzedzającą ją decyzję Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 14 lip... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1693/04

  Wyrokiem z dnia 19.03.2004 r., sygn. akt I SA/Lu 570/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Zakładów \"M\" S.A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 01.09.2003 r., nr. ZP.2 � 4407/37/03 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc listop... Czytaj więcej >