logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/15/2007

    POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2006 r. o udzielenie inte... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/121/2005/14a

    Zasady dokumentowania dokonywanych operacji gospodarczych zostały w sposób szczegółowy określone w par. 12 i 13 oraz 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Stosownie do par. 12 ust. 3 pkt. 1 cyt. rozpor... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US9-14/PDG/413-54/04

    Zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Ze złożonego pisma wynika, że zawarła Pani umowę z Panem X na wykonanie prac remontowych w budynku jednorodzinnym w Warszawie przy ul. XYZ wynajmowanym w r... Czytaj więcej >