logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-42/HM/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 6, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/1645/05

  Pismem z dnia 22.08.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupionych płyt CD, papieru kolorowego itd. na potrzeby sporządzenia specyfikacji istotnych ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-242/05

  Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 30.11.2005 r., znak: PP/4409-11-52/05 w zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/62/Int-98/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 23 września 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/18/05/MS

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-156-2/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki nr JRP/341/40/2005 z dnia 18.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-443/16/05/MS

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie, działając na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 7 lipca 2005 r. (data wpływu do tut. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/8479/19/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz.60, tekst jednolity z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: opodatkowania podatkie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1423/PPM/443-5/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... działając na podstawie art. 14a par. 1 - 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) postanawia wydać pisemną interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-22/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-28/05/KMP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dn. 07.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/6/TŁ/05

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku informacji z 26 listopad... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/6/2005

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 marca 2005r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/11/2005/KR

  W dniu 10-02-2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: „Co do zasady specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 101 / 05 /ŁG

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2005 r., który wpłynął w dniu 24.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS /PPOI -443 /74/05/MS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam że stanowisko Spółka przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2005 r., który wpłynął w dniu 11.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1404/424/04

  Ad. 1 Odpowiadając na pytanie Podatnika należy wskazać, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 ... Czytaj więcej >