logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 372/05

    Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 801/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - zwanej dalej w skrócie u.p.p.s.a. odrzuci... Czytaj więcej >