logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-02/07

    Podatnik zwraca się o przedstawienie skutków podatkowych,w podatku podatku od czynności cywilnoprawnych, umowy darowizny majątkudokonanej przez rodziców na rzecz syna. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynnoś... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/169/06

    W dniu 23.03.2006r. podatniczka sprzedała nieruchomość i uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 67.000 zł. W dniu 03.04.2006r. złożyła oświadczenie, iż wydatkuje na cele mieszkaniowe przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości. W dniu 06.04.2006r. podatniczka otrzymała w darow... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–152/197/06/RM

    P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 5 maja 2006 r. (data wpływu 8 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej in... Czytaj więcej >