logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/6/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po analizie złożonego przez Pana wniosku z dnia 29.06.2007r. w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/7/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po analizie złożonego przez Pana wniosku z dnia 29.06.2007r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-150/07

  W drugiej połowie 2007r. podatnik ma zamiar założyć spółkę komandytową z inną osobą, zwaną „osobą trzecią”. Podatnik wniesie wkład pieniężny, a osoba trzecia wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie Polski. Wartość wk... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-33/07-2/AM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-32/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2007 r. (data wpływu 23... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/MF/423/42/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a, art.216 § 1 i § 2 oraz art.236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/07

  W dniu 29.06.2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego pisemny wniosek Podatnka o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed są... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007 r. postanawia przyjąć Pana własne stano... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/415-17/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie - uznaje stanowisko przedstawione we wniosku o interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-17/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4110-30/AC/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie działając na podstawie art.216 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.) informuje, iż stanowisko zawarte przez Państwa we wniosku z dnia 21.03.2007r. /data wpływu... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-10/07

  W dniu 15.03.2007r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27.03.2007r., o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie zwrotu byłemu członkowi Spółdzielni zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-46/07/AZ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawieart,14a§l-4 w związku z art.216§l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa t. j. /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/6/2007

  Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez Pana we wniosku złożonym w tut. organie 05... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2007 r. postanawia, iż ocenę Pani własnego s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/406-1/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz .U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-6/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 06.03.2007 r. (data wpływu 07.03.2007 r.) u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-3/PD/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 §1 oraz art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 17 stycznia 2007r., w sprawie udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-102/06

  W dniu 21.11.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Płatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący spółdzielnią... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-255/06

  W dniu 21.11.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskoda... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/51/06/AG

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.11.2006 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 06.11.2006 r. Nr ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/6/07/LJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415-14/U/06/AO

  DECYZJA Na podstawie art.14b par.5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa /j.t.Dz.U.z 2005 r.,Nr 8,poz.60 z późn.zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0086/06

  Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2006r. nr WP/415-161/06 w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-218/06

  W dniu 2.10.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony w dniach 8.12.2006r. oraz 12.12.2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskuj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-67/06

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-50/06

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/371A/JS/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-488/500/JS/06

  W trybie art. 61 Kodeksu spółek handlowych wystąpił Pan ze spółki jawnej. Nie spowodowało to likwidacji spółki, prowadzi ona nadal działalność gospodarczą. W związku z ustąpieniem ze spółki otrzymał Pan zwrot należnego udziału kapitałowego. Został on ustalony i wypłac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-36/06

  Zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202 poz. 1956) w razie zwrotu kwot przekazanych w latach 1995-1997 z dochodu uzyskanego przez spółdzielnie, a przeznaczonego na powiększenie udziałów, spółdzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/42314/06/KM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2006 r., złożonego przez Spółkę X i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/16/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 23.06.2006r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 63 / 159b/55 / 06 / KSz

  Stan faktyczny Ze złożonego wniosku o wydanie interpretacji wynika, że w dniu 12.03.2002 r. Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew o wyłączenie wspólnika ze Spółki, a w dniu 19.12.2002 r. Sąd postanowił o wyłączeniu wspólnika. Spółka wypłaciła wkład w kwocie 2... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4150/IN–140/US Skiern./06/MM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Nr 1 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach z dnia 03.07.2006r. Nr US.UI 36/10/2006/193/194. W... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-36/06/GW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pani wnioskiem w sprawie interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-112/170/06/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 20.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-105/06/GS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-41/GJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / j.t. Dz. U.z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 8 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 50 , art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od o... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4150/IN–119/US Zd.Wola/06/MM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli z dnia 31.05.2006r. Nr US I-415/11/2006. Dyrektor Izby ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/33/1/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ..., z dnia 28.02.2006r. (data wpływy do US 20.03.2006r.), dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/167/Z/K/06

  Zgodnie z art.871 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w bra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/2/Int 28/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2006 r. (data wpływu 14.03.2006 r.) złożone przez podatn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-25-V/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 02.02.2006 r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 02.02.2006 r. zwrócił... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/43/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.12.2005 r. (uzupełnione w dniu 21.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II415/1/4/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2006 roku o udzielenie interpretacji, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-67/33/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 23.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 4402/02/06/PD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-7/06/JS1

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowe z dnia 18.01.2006 roku ( uzupełnionego w dniu 31.01.2006 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1/ 415-24/ 05/06 PBB1/415-166/06 PDF1/ 415-24/ 05/06 PDF1/ 415-24/ 05/06 PDF1/415-24/05/06

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadziła Pani działalność gospodarczą w spółce cywilnej XXX w następującym składzie: XXXX, w zakresie produkcji wyrobów metalowych dla przemysłu. W 2005 r. wspólnicy spółki opłacali podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-9/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani (.....) przedstawione we wniosku z dnia 22.11.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/13/06

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a i 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 30.11. 2005 r. (dat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-73/05/06

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że małżonkowie w latach 2000 i 2001 ponieśli wydatki na cele mieszkaniowe podatnika, tj. na wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej i na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity D... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/38/196/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkachpostanawiastanowisko Pani, iż zwrot wkładu i spłata udziału w majątku spółki cywilnej ponad wniesiony wkład nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowymuznać za prawidłowe.Pismem wniesionym w dniu 21 listopada 2005r. wystąpiła Pani do Naczelnika... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PFI-41171/INT/8/SzS/05

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 sierpnia 2005r. na postanowienie Na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PDM/4150-19/05/EO

  Stan faktycznyCzłonek Spółdzielni wniósł po 1 stycznia 1992 roku wkład mieszkaniowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W 2005 roku dokonał zamiany tego lokalu na inne również lokatorskie w ramach tej samej spółdzielni.Zwaloryzowany wkład mieszkaniowy przysługujący do zwrotu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/42/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Państwo w złożonym w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US.XVII/415/110/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-36b/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 28.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-36a/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 28.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/71/PDI/4115-19/2005

  Stan faktyczny: Podatnik jest wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej, z której chce wystąpić. Spółka istniejąca od 1998 r. posiada majątek złożony z nieruchomości zakupionych w czasie jej istnienia. Środki na zakup tych nieruchomości pochodziły z wniesionych przez wspólników wkł... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4117-SIP-7/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Pani … z dnia 5 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2005 r. Nr PG-2-... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-27/GC/2005

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące opodatkowania majątku pozostałe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/222A/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/4117-SIP-9/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 kwietnia 2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu z dnia 6 kwietnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I-415-65-I/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 29.03.2005 r. w sprawie interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-47/05

  Stan faktyczny wynikający z wniosku:W styczniu 1991 roku podatniczka otrzymała przydział mieszkania, które zajmuje do dnia dzisiejszego. Spółdzielnia mieszkaniowa przydzielając mieszkanie zażądała od podatniczki wpłacenia na konto spółdzielni wkładu budowlanego w wysokości znacznie za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-9/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej z której wystąpił. W związku z wystąpieniem ze spółki jawnej zwrócono podatnikowi wartość wniesionego wkładu w gotówce. Przedstawiając własne stanowisk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-4117/I/2/05

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 marca 2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju z dnia 17.03.2005r. Nr PO/415-1/05... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/5/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/10/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/11/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-296/05/FD

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Pana NIP , zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-297/05/FD

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Pana NIP , zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-005/9/SzS/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Panu w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z dnia 28 października 2004r. nr PDB 415-31/04 dotycz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-3/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pisemny wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w …, złożony w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 14 lutego 2005r., uzupełn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-20/03/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Panią w złożonym w dniu 28 lutego 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-7 / 7 /2005

  Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: W 1998 r. podatnik dokonał wpłaty wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej i w tym samym roku otrzymał przydział na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W rozliczeniu podatkowym za 1998 r. wnioskodawca skorzystał z od... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.40RPŁ/4115/7/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola w odpowiedzi informuje, żę zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U nr. 134 poz. 1509 z późn. zm.) spóldzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok ka... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-799/MP/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.VIII.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) uzupełnia informacje udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 16.12.2004 r. nr PDV/415-13/04 bę... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/76/MW/04

  W myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej zwaną „ustawą o pdop”, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/33/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 04.08.2004 r. informuje, że: 1/ w zakresie podatku dochodowego od osó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-97/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zmieniam informację, której udzielił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim pismem z dnia 21.04.2004 r. Nr PD/415-2/04 na zapytanie z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0721/04

  Stan faktyczny: W 2003r. podatnik nabył udziały „nowozakładanej” spółki z o.o. Koszt nabycia udziałów stanowiła wartość kapitału wniesionego przez podatnika na ich pokrycie wraz z poniesionymi kosztami założenia i rejestracji spółki. Wskutek przyczyn obiektywnych cel gospodarcz... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 594/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/35/04

  Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 roku (w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US. PDOF/415/19-2/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, odnośnie opodatko... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB 2.41-415/77/2004

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, wyjaśnia, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/18/04/IK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 05.05.2004 r.) uzupełnione w dniu 25.05.2004 r. sprawie s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/48/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DN-005/29/04

  Zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 1 oraz art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu lub podatku z tytułu wyda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/3/2/04

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem pana które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 27.01.2004 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-5/04/EW

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie udzielenia informacji dotyczącej obowiązku doliczenia do dochodu kwoty poprzednio odliczonej z tytułu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PG-2-415-41/03

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2003 r. (wpływ do Urzędu 28 listopada 2003 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania zamierza Pan wystąpić ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF 415/18/03

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.06.2003 r., znak EP/157/2003, uzupełnione pismem z dnia 14.07.2003 r. znak EP/157/2003 Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. uprzejmie informuje: W przedm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/OG/005/57/25/2003

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2003 r., uzupełnionego w dniu 26.04.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w ka... Czytaj więcej >