logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/19/05

    POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o in... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-3.1/1870/05/PJ

    Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualne... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-123-I/04

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiadając, zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 27.09.2004 r. (data wpływu 29.09.2004 r.), uzupełniony pismem z dnia 20.10.2004 r. (data wpływu 21.10.20... Czytaj więcej >