logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-33/07-2/AM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-32/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2007 r. (data wpływu 23... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415/Z/3/07/EG

  DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /j.t.Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn.zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9 maja 2007 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-12/07

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.04.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu z dnia 25.04.2007r., ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-30/136/07/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 li... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-10/07

  W dniu 15.03.2007r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27.03.2007r., o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie zwrotu byłemu członkowi Spółdzielni zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDKS/415-6/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu uznaje własne stanowisko w sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku z dnia 15.03.2007r. za: nieprawidłow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-1/5/07/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 04.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4111-12/TW/07

  Na podstawie art. 216 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa /jednolity tekst Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z późn. zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie inform... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-67/06

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/3/415/31/2006/AB

  Działając na podstawie art. 216 oraz 14 a paragraf 1 i 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30.11.2006r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4111-408/JG/06

  Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa /jednolity tekst : Dz.U.Nr 8 poz. 60 z 2005r z późn.zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołomin... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-64/GJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) art. 27a ust 5a i 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-112/170/06/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 20.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/62/AP/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/06/JU

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 12.04.2006 r. dotyczącego interpret... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-86/06

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 10.05.2006 r. znak: PDF 411-415/20/06 w za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-81/127/06/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 22.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-36/VII/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-37/VII/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-51/83/06/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 23.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/2/2006/AK

  Wnioskiem z dnia 19.01.2006 zwrócił się Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, jak powinien być opodatkowany przychód ze sprzedaży praw i obowiązków wspólnika. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Podatnik zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych i umowy Spó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II415/1/4/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2006 roku o udzielenie interpretacji, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/1/06/ES

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/84/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-67/05/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez Pana X. wnioskiem z dnia 18.12.2005r.( data wpływu 21.12.2005r. ), w sprawie udzielenia int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1 415/124C/05/EB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-166/05/AS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-358/AS/05

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 23.05.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PDM/4150-19/05/EO

  Stan faktycznyCzłonek Spółdzielni wniósł po 1 stycznia 1992 roku wkład mieszkaniowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W 2005 roku dokonał zamiany tego lokalu na inne również lokatorskie w ramach tej samej spółdzielni.Zwaloryzowany wkład mieszkaniowy przysługujący do zwrotu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/388/Z/K/05

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 08.09.2005r. uzupełnionym w dniu 20.10.2005r. Wnioskiem ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/25/05/AP

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 lipca 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z dnia 04 lipca 2005 r. nr US.31/415/DF22/05/97... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-24/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym zapytaniu wynika, że w okresie od 03.11.2001 r. do 30.10.2004 r. systematycznie gromadzone były oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Po wycofaniu pieniędzy z kasy, noszono się z zamiar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2005 r., kt... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/4117-SIP-9/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 kwietnia 2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu z dnia 6 kwietnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I-415-65-I/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 29.03.2005 r. w sprawie interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-15/05

  Środki trwałe, (magazyn, budynek produkcyjno-socjalny i hurtownia) zostały wybudowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z udziałowców spółki jawnej, który w okresie budowy był podatnikiem podatku od towarów usług. W 1997r. środki trwałe zostały wniesione ja... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-9/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej z której wystąpił. W związku z wystąpieniem ze spółki jawnej zwrócono podatnikowi wartość wniesionego wkładu w gotówce. Przedstawiając własne stanowisk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-15/415-I/13/2005

  W dniu 29.03.2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wpłynął wniosek z dnia 29.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik ur... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/4110-215/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie działając na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r./ po rozpatrzeniu pisma z dnia 01.04.2005 r. uzupełnionego 20.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/19/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), podziela stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 25.02.2005r. Wnioskiem z dnia 25.02.2005r. wyst... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-64-15/G/05

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika że od Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał informację o wysokości wycofanego w 2004 r. wkładu budowlanego lub mieszkaniowego (PIT - 14). Wysokość wycofanego wkładu wyniosła 4.554,25zł. Podatnik nigdy nie korzystał z ulgi ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-3/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pisemny wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w …, złożony w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 14 lutego 2005r., uzupełn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-1/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 18-01-2005r. stwierdzam, iż przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIE... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4150/8/2005/MK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 1998 r. wspólnie z mężem dokonała Pani zamiany mieszkania kwaterunkowego na mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. Powyższe wiązało się z wpłatą do spółdzielni mieszkaniowej określonej wysokości wkładu mieszkaniowego. Z tytułu wniesi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/P/415-3/2005

  Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w 1992 roku wpłaciła Pani do Spółdzielni Mieszkaniowej X wkład budowlany i otrzymała na zasadzie członka spółdzielni przydział do lokalu użytkowego, w którym prowadziła działalność gospodarczą (handel). Administratorem lok... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/59/04

  Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 roku (w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-G/415-26/2004

  Z treści zapytania wynika, że jeden z udziałowców spółki zamierza wystąpić z 4 osobowej spółki jawnej i należne mu udziały otrzymane w gotówce przekazać do innej spółki jawnej, której już jest udziałowcem. Przychody z tego tytułu będą zwolnione z opodatkowania podatkiem docho... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/33/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 04.08.2004 r. informuje, że: 1/ w zakresie podatku dochodowego od osó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.415/17/2004

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia dd.mm.2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ze sprzedaży nieruchomości - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie działając na podstawie art. !4a § 1 u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/005-0052/04

  Stan faktyczny Z trzyosobowej spółki cywilnej wystąpił jeden ze wspólników z jednoczesnym wycofaniem wkładów. Ocena prawna stanu faktycznego. Czynności cywilnoprawne podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych zawarte są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000r o po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-97/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zmieniam informację, której udzielił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim pismem z dnia 21.04.2004 r. Nr PD/415-2/04 na zapytanie z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0721/04

  Stan faktyczny: W 2003r. podatnik nabył udziały „nowozakładanej” spółki z o.o. Koszt nabycia udziałów stanowiła wartość kapitału wniesionego przez podatnika na ich pokrycie wraz z poniesionymi kosztami założenia i rejestracji spółki. Wskutek przyczyn obiektywnych cel gospodarcz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-216/04/PN

  Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535), zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzieln... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.!.1/415/7/04

  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowymod osób fizycznych oraz ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001r. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) - podatnikom, którzy w latach ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 594/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/i15/1136/147/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22 czerwca 2004r. uzupełnione pismem z dnia 22 lipca 2004r., biorąc pod uwagę stan faktyczny przeds... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/53/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 7.07.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwsz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/18/04/IK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 05.05.2004 r.) uzupełnione w dniu 25.05.2004 r. sprawie s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-F/415-67/04

  Z przedstawionej w nadesłanych pismach sytuacji faktycznej wynika, iż dnia 18.07.2001r. podatniczka zawarła umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową o wybudowanie mieszkania na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wnosząc wkład mieszkaniowy. W zeznaniach za 200... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/10/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach prostuje udzieloną odpowiedź pismem z dnia 16.03.2004 r., znak: PDF/415/5/04, dotyczącą zapytania z dnia 04.03.2004 r. w sprawie wycofania wkładu mieszkaniowego. W związku z uzyskaniem opinii w zakresie ustalenia faktu wycofania wkładu mieszkani... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/36/04

  W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 31.03.2004 r. w sprawie prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku wycofania zgromadzonego wkładu i przeniesienia go w 2003 r. na konto innej spółdzielni – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/27/04

  Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2004 uzupełnione w dniu 16.03.2004 informuje, że w przedstawionej przez Państwo sytuacji nie doszło do wycofania w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII3/415/10/04

  W 2003 r. wycofano ze spółdzielni mieszkaniowej wkład mieszkaniowy, który wniesiony został przed 1992 r. W latach 1992-2002 odliczono od dochodu, a następnie od podatku wydatki poniesione na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową, do dnia 31.05.1992... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-5/04/EW

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie udzielenia informacji dotyczącej obowiązku doliczenia do dochodu kwoty poprzednio odliczonej z tytułu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POV.415-9/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. (uzupełnione dn. 09.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) uprzejmie informuję: ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/W/415-6/04

  Przepisy art. 27a ust. 1 pkt. 2 ustawy podatkowej z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej \"ustawą\", w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. (tj. przed zmianą wprowadzoną ustawą z dn. 21.11.2001 o z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/W/415-7/04

  Stosownie do postanowień art. 4 ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) przepis art. 27a ust. 1 pkt ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/415/21/04

  W odpowiedzi na Pani pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż na podstawie art. 7 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/413-3/04

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) powołanej wcześniej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/9/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2004 roku (data wpływu do Urzędu 06.02.2004 roku) działając na podstawie w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-3/II/04

  Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od (dochodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/10/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FD1/415/83/03/SS

  Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 z późń. zm.) p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-52/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - w odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada 2003 r. (wpływ 7.11.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415/81/03/DJ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zmianami) w związku z Pani zapytaniem w sprawie ulgi z tytułu ponoszonych wydatków na systematyczne oszczędzanie w kasi... Czytaj więcej >