logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-33/07/JD

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-29/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a § 1, art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 22.06.2007 r. wniosku w sprawie interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/1/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 14 stycznia 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki Jawnej XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXw Łomży ul. Xx z dnia 06.11.2006r. (data wpływu 08.11.2006r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-74/07/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 28 lutego 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-6/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1, 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, p.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 22.03.2007r., w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-1/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/443/95/PJ/06

  Pismem z 12.12.2006r. (data wpływu 20.12.2006r.) Przedsiębiorstwo zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka kupuje towar u prod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/443/96/PJ/06

  Pismem z 12.12.2006r. (data wpływu 20.12.2006r.) Przedsiębiorstwo zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka kupuje towar u pro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-45/07/AP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-339/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/336/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-12/5/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2.06.2006 r., który wpłynął do tutejszego organu w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/30/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 12 ust. 3 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. z 2000r. Dz.U. Nr 54, poz. 654 z p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/25/15/23/2006

  Strona w swoim zapytaniu pisze, iż w roku 1998 r. kilkakrotnie dokonała sprzedaży towaru w łącznej ilości - 5580 sztuk. Cyt. \"(...) Zarejestrowałem sprzedaż poprzez kasę fiskalną i zapłaciłem odpowiednie podatki według właściwej stawki i wartości, ponieważ wydałem towar i byłem ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-6/06/PB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jo udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_82_83_116 (III/443/1/06/AO)

  W dniu 9 stycznia 2006 r. Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony pismami w dniach 25 stycznia 2006 r. oraz 17 lutego 2006 r. Z treści wniosku oraz uzupełnień wynika następuj... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB2-443/1311/2005

  DECYZJA Na podstawie art. 207 w związku z art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm., ost. zm. Dz. U. nr 143, poz. 1199), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach umarza jako bezprzedmiotowe postępowanie wszczęte postanowieniem z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/AV/443/2006/51/TCH

  Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 21 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/02/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2005 r., (który wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-499/IV/2005/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 25.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2005r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-504/IV/2005/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2005r.) o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-218/CIT/05

  W dniu 14.10.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten, w związku z wezwaniem organu podatkowego, Spółka pismem z dnia 2.11.2005r. uzupełniła. Z przedstawionego w... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/005-0005/05/Z

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b par. 5 p-kt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa /Tekst jednolity - Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.10.2005r. - wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-141-1-GK/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 03 sierpnia 2005 r. w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 345 / 05 / MS

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indyw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/127/1/2005

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 12.09.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 28.09.2005 r. w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/66/05/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 22.07.2005r. przez ......... dotyczą... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-82/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki jawnej z dnia 06.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.07.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 19... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/223/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1007 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pani X przedstawione we wniosku z dnia 12 wrześn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-197/206/05/SZM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 218-2 / 05 / MS

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.05.2005 r., który wpłynął w dniu 18.05.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-7/05, ZD-G/415-8/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana M., zawarte we wniosku z dn. 19 lipca 2005r.,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-163/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2005 r.) o udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/19/Int-39/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22 kwietnia 2005 r. (data wpływu: 26 kwietnia 2005 r.) w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-62-94/05/IW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.02.2005 r. z datą wpływu do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-86/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnik z dnia 07.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2005 r.) o udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-99/74/05/AF

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 10.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 15.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 54 / 05 / MS

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2005 r., który wpłynął w dniu 02.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/18/05/AMM

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Cukrowni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/31/9/10192/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana \"X\" w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawione we wnio... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4-2/ET/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 27 września 2004 r. (doręczonego dnia 10 stycznia 2005 r.), uzupe... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/663/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Wol... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-272/04/JM

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-183/2004

  Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 22 grudnia 2004r.(data wpływu do Urzędu 23 grudzień 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-270/04/MS

  Zgodnie z art. 758 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) agent pośredniczy przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz dającego zlecenia albo zawiera takie umowy w jego imieniu. Oznacza to, że dokonując transakcji agent (zleceniobiorca) cały cza... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-131/04

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym wniosku wynika, iż Spółka w kwietniu 2004r. wykonała przedmiot umowy dla kontrahenta zagranicznego - państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej. Wydanie przedmiotu umowy (odlewy) z magazynu Spółka udokumentowała za pomocą dokument... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/305/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 28.10.2004 r. (znak: EG336/X/04, z datą wpływu 2.11.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/43/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 20.09.2004r. (data złożenia 20.09.2004r.) udziela pisemnej informacji w spra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/233/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 9.09.2004 r. (znak: GR/26/09/2004, z datą wpływu 13.09.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 1.10.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-3-005-54/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 16 lipca 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, c... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/883/2004/RD

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: 1. W stanie prawnym obowiązującym do 30 kwietnia 2004r. obowiązek naliczania podatku VAT od towarów i usług przekazanych lub zużytych na cele reprezentacji i reklamy wynikał z zapisów art. 2... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1416/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Podatnik w miesiącu kwietniu 2004r. w związku z zamówieniem kontrahenta wydał przewoźnikowi, wskazanemu przez nabywcę - towar na warunkach „loco odbiorca - koszt odbiorcy”. W ślad za wydanym towarem wystawiona została faktura oraz faktura korygująca, dotycząca zmiany ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS II/443/189/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z e zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 14.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu 17.06.2004 r., bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I-443/102/04

  Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo Spółki z dnia 3 lipca 2004r (wpływ do tut. Organu dnia 5 lipca 2004r) w sprawie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_15_03_04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, w związku z wniesionym zapytaniem:W jaki sposób przyjmować w komis samochody od osób fizycznych nie prowadzących działalności... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS II/443/185/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z e zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 25.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu 28.06.2004 r., znak: GR/16/06/2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/73-2/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 7.06.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podka... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/164/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004 r. (z datą wpływu 2.06.2004 r., bez znaku), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego przez jednostkę stanu fak... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/117/2004

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 08.06.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że: W sprawie wydania towarów i świadczen... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/22/04/TK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.84/2004 z dnia 19.04.2004 r. (data wpływu 21.04.2004 r.) uzupełnione pismem znak: L.dz.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-48/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towaru i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie dyspozycji art. 7 ust. 2 pkt 2 cyt. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/VAT/005/26/2004

  Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach wyjaśnia co następuje: 1.W zakresie ewidencjonowania zaliczek przy użyciu kasy fiskalnej: Ustawa z dnia 11.03.2004r. o pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/172/39/04

  Biorąc pod uwagę treść złożonego przez Podatnika zapytania, tut. organ podatkowy wskazuje, że na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/1/2004/KM

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 lutego 2004 r. doręczone do tut Urzędu Skarbowego w dniu 10.02.2004 r. - w cz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Z-P-443/2/04

  W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniając... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/4430/4/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w związku z pismem złożonym w dniu 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów praw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2/2004

  Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy, stąd bezpłatne wydanie towaru... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-602/03/CIP/01

  Stan faktyczny: Podatnik – na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994r. Nr 1, poz.1 z późn. zm.) – udzielił pożyczki Spółce. Tytułem zabezpieczenia pożyczki dokonano – na podstawie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/100/03/TK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wystąpienie dotyczące informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego skier... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005-68/PDI-7/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-1/443/1/122/142 908/70/2003

  Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.03.2003 r. (uzupełnione w dniu 22.04.2003 r.) uprzejmie informuje. Przepis art. 2 ustawy z dn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/3/03

  Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 6.03.2003 r. informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.X-443/13/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z pisma wynika, że k... Czytaj więcej >