logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 205/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 października 2004r. Sygn. akt I SA/Lu 146/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 2 lutego 2004r. w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym za rok 2002.Jak ustalił sąd I instancji ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 33/04

  Tadeusz S. złożył w Urzędzie Skarbowym w Świeciu wniosek o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000 wraz z odsetkami. W uzasadnieniu wskazał, że na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 czerwca 1999 r. Nr D/0791/99 Wytw... Czytaj więcej >
 • postanowienie SN, sygnatura: III RN 208/01

  Decyzja z dnia 14.03.2001 r., Izba Skarbowa w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania \"F.\" S.A. w K. od decyzji inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle z dnia 14.12.2000 r., uchyliła zaskarżona decyzję w całości i przekazała sprawę do ponown... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 238/01

  Zaskarżony rewizją nadzwyczajną Ministra Sprawiedliwości wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie z dnia 9.05.2001 r., sygn. akt SA/Rz 2007/00, uwzględnił następujący stan sprawy: Andrzej B. od 5.01.1999 r. prowadzi działalność gospodarcza w zakresie p... Czytaj więcej >