logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/11/2007

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2007 roku o udzielenie p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-3/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 9a ust. 2, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-69/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-1-GK/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 16 czerwca 2006 r. w ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/24/06/AG

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 02.06.2006 r. Nr 1449/2... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0659/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek Pana ... postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2005r. Nr WP/415-07... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/36/2006/kk

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (D... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/21/56-II/06

  Pismem z dnia 03 kwietnia 2006 r., uzupełnionym w dniu 11 i 15 maja 2006 r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: 10 li... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-8/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 09.02.2006 r. i uzupełnione dnia 07.03.2006 r... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1456/06

  D E C Y Z J ANa podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 08.08.2005 r. nr US-PP/0090/1/84/60/05/AC wy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19-2/06

  POSTANOWIENIE======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-199a/05/ABS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 22.11.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-95/13/05

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 01.08.2005r. (brak L. Dz.), uzupełnionego pismem z dnia 09.08.2005r. (brak L. Dz.), Podatnik wykonuje prace związane z organizacją Centrum Logistycznego , na zlecenie Zarządu innego podmiotu., za które pełną odpowiedzialność... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1823/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.2, art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r Nr 11 p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-64/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz, 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/1/18/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2005 r., który wpłynął w dniu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-264/294/04

  Z przedmiotowego pisma wynika, że świadczy Pan zarówno usługi opodatkowane - stawki podatku 0% i 22% jak i nie podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju. Podatnik zaznacza, że na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ma prwo do obniżenia kwoty podatku nale... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/127/2004

  Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) zwalnia się od podatku czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-F-415/41/2004

  Zgodnie z art.21 ust.1 pkt. 46 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR-005/106/04

  Odpowiadając na pismo z dnia (...), uzupełnione pismem z dnia (...) w trybie art. 14a § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) informuje : Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/106/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 14.06.2004 r. (znak: Ldz/86/2004, uzupełnione pismem z dnia 18.07.2004 r., znak: Ldz/108/2004) zawierające zapytanie, jaką stawką... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-415-24/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2004 r. (uzupełnienie z dnia 12.07.2004 r.) w sprawie odbywania stażu zawodowego na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-9/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 23.06.2004 r.: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/14/04

  Ad. 1) art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS.WV/443/82/2004/JC

  Pytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia faktur wystawionych w miesiącu kwietniu, pomimo braku zapłaty w tym miesiącu, do rozliczenia w deklaracji VAT-7za miesiąc kwiecień 2004r. Spółka prowadzi działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKP) 4523A Budowa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/80/04

  W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 9.06.2004 r. (znak L.dz. KW-14/06/2004): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US II/443/54/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 8.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 9.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/79/04

  W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 8.06.2004 r. (znak L.dz. DK-01/1/06/04): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejści... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/18/2004

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 30.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/45/04

  W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 20.05.2004 r.: z jaką stawką VAT należy zafakturować roboty budowlane zakończone w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje w maju 2004 r., a z uwagi na wejście z ży... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.X-443/20/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2004 r. L. Dz. 778/04 w sprawie opodatkowania czynności w zakresie gospodarki mediami oraz zasobami mieszkaniowymi, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 9... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/36/04

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem znak (...) z dnia 14.11.2003 r. kierowanym do Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji art. 22 umowy p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSBIII/436/15/04

  W związku ze złożonym w dniu 17.03.2004 r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/979/03

  dotyczy: zapytania Spółki z dnia 12.08.2003 r.w sprawie możliwości stosowania jednolitej stawki 7% dla robót budowlanych polegających na dostawie urządzeń wentylacyjnych oraz ich montażu w budynku strażnicy przeciwpożarowej PKOB 1274 (KORB 18) oraz możliwości fakturowania tych czynnoś... Czytaj więcej >