logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 741/06

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-38/06/3/RSD

  Ze złożonego wniosku z dnia 17.11.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 20.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika następujący stan faktyczny. Podatnik w dniu 30 grudnia 2003 r. wystąpił do wójta gminy z ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151/1/1/06

  Na podstawie art. 253 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia decyzję ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PD2-4151-27/05 - z dnia 15.06.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów usta... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 946/05

  1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 715/04, oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlanego \"R.\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Sosnowcu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ka... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 290/05

  Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. Sygn. akt SA/Sz 1870/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. Nr PB.2.31-4117/4110-5/2003 oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu z dnia 2 lipca 2003 r. Nr PB.2.41-4110/5/... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 410/05

  Wyrokiem z dnia 27.01.2005 r., wydanym w sprawie sygn. akt I SA/Rz 320/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu skargi Justyny B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.07.2004 r., nr IS.IX/3-4407/88/04, w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania poda... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1721/04

  Wyrokiem z 28 stycznia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 771/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Elżbiety i Ryszarda G na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z 8 marca 2002 r. Nr PB.3.34-4117/823-10/2002 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. Z uzasadni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPD-415/05/2005

  Zgodnie z art. 128 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60) decyzje od których nie służy odwołanie, są ostateczne. Natomiast za decyzje prawomocne uważa się takie decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu administr... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 481/04

  1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3.10.2003 r. sygn. akt SA/Rz 963/01 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 22.03.2001 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. Izba Skarbowa powyższą decyzją uch... Czytaj więcej >