logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-5/07/KO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14b § 5 pkt 1, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez firmę X, na postanowienie Naczelnika Pierwsz... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 395/06

  Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-679/06/SAPI

  P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 06 października 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 10 października 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 970/05

  Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 140/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Adrianny G na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 9 wrze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-649b/05/AM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towar... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2698/04

  Wyrokiem z dnia 7 października 2004 r. sygn. akt SA/Sz 2853/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Barbary M na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Szczecinie uchyliła... Czytaj więcej >