logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06/U

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 października 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06 listopada 2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 21 listopada 2006r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-182/06/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.09.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443-24/06/ER

  W dniu 04.09.2006 r. Podatnik złożył do tut. organu zapytanie w przedmiocie możliwości zastosowania szczególnej procedury przy sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pożyczania pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-85575/06/101264/141/mk

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze .zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.09.2006 r. (wpł. 06.09.2006 r.) w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70/06/V13

  W dniu 18-08-2006 r. wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pisemny wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)Według ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-18/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 18.08.2006r. w sprawie obowią... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/1/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2006 r., który wpłynął do tutej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-124/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 18.08.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów nie odebranych z lombardu, w obowiązującym aktualnie stanie prawnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpni... Czytaj więcej >