logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I/4180-0015/07/JK

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-14a/07/BL

  POSTANOWIENIE w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 216 art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005 r.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-21a/06

  W wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 12.12.2005 r., znak: US-VI/I-415-130-V/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-16/06

  Na podstawie art. 14 a §1 i 14 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży postanawia stanowisko Pana S, zawarte we wniosku z dnia 01.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 12.04.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PB-3/415/38/05

  Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-19/05

  Z treści złożonego zapytania wynika, iż w 2002 r. spisał Pan umowę z uczniami Dawidem M. i Jarosławem K. w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy na okres 18-tu miesięcy. Uczniowie ci kończyli naukę w Gimnazjum dla Dorosłych pod nadzorem OHP. Ponadto w dniu 25 kwietnia 2003 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-6/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko U., zawarte we wniosku z dn. 15 czerwca 2005r., ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-30/05/MT

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) złożonego 11.05.2005r., uzupełnionego 18.05.2005r. i 23.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/59/90/05

  Spółka w złożonym wniosku oświadczyła, że prowadzi szkołę językową i będzie prowadzić nabór kandydatów na kursy językowe do szkół położonych na terenie Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w zamian za co otrzymują prowizję za każdego zapisanego kandydata. Strona uważa, że świadcz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/125/Z/K/05

  Mimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004r. ulgi szkoleniowej, ustawa z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2003r. Nr 202, poz. 1956 ze zm., zawiera przepisy przejściowe, umożliwiające dalsze korzyst... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/31/Z/K/05

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew: Uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 17.01.2005r. (w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/80/04

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.11.2004 r. złożone w dniu 29.11.2004 r. uzupełnione w dniu 17.12.2004r. I 28.12.2004 r. dotyczące sposobu rozliczenia VAT naliczonego w przypadku wystąpienia sprzedaży zwolnionej - na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/101/04/DK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 09.06.2004 r. (data wpływu: 20.07.2004 r.) wyjaśnia, co następuje: Zgo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/112/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ust... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-4/PD-413/9/04

  Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie na złożone w dniu 09.03.2004 r. zapytania w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania prz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 14.10.2003 r.) znak 131/137/2003 w... Czytaj więcej >