logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 763/05

    Wyrokiem z dnia 20.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 1568/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 23.09.2003 r., znak: L.IS.I/1-4117/78/03, uchylającą w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10.0... Czytaj więcej >
  • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 327/05

    Marek P jest podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. Tenże podatnik w dniach 28 i 29 listopada 2001 r. nabył partię papierosów bez polskich znaków akcyzy z przeznaczeniem na ich wywóz za granicę RP na ... Czytaj więcej >
  • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 573/04

    Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Elżbiety \"T\" od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej nr PP/4400-18/04 z dnia 30.06.2004 r. określającej zobowią... Czytaj więcej >