logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/443-26/07

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, jest czynnym podatnikiem VAT i jednocześnie zrejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT UE. Ponieważ Spółka nie złożyła kaucji gwarancyjnej, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP-824-1/477/2007

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z poźn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PNI-2/825-23/MSi/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 7 li... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/OP-493/128/BD/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2005r., postanawia uznać, iż stanowis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Us.VI.820/29/05

  Wnioskiem złożonym w dniu 31.02.2005r. spółka cywilna wystąpiła z zapytaniem o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej dokonania zaliczenia zwrotu VAT s.c. za zgodnym oświadczeniem wszystkich wspólników, na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spół... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/97/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 03.12.2004 r.) informuje: Zgodnie z art. 86 ust.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III/423-3/04

  Stosownie do art. 76 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich ... Czytaj więcej >