logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-2/07, ZM/436-3/07, ZM/436-4/07

  W dn. 23.02.2007r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-19/2006

  Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie zakładania i sprzedaży stolarki budowlanej.W miesiącu grudniu 2005 r. tytułem zakupu towarów handlowych wpłaciła Pani zaliczki w wysokości 100% wartości zamawianego towaru, tj.: d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-17/2006

  Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%. Przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności jest:- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,- sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF.415/5/05

  W dniu 28 kwietnia 2005 r. (data stempla pocztowego) złożył Pan wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących uznania za przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych kwot pobranych tytułem zaliczki na poczet zakupu materia... Czytaj więcej >