logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-392/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1431/05

  Wyrokiem z 27 lipca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 194/05, wydanym na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Cezarego B na decyzję Dyrekto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-153/227/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 936/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w sprawie o sygnaturze akt l SA/Sz 894/04, oddalił skargę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością M z siedzibą w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 marca 2001 roku w przedmiocie poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-19/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2006 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-285/264/05/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2585/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 grudnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie rozpoznając skargę Renaty B-M uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2002 r. określającą wysokość straty z działalności gospodarczej prowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/EM/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży decyzją Nr ........... z dn. 10 czerwca 2005r. określił rozwiązanej spółce cywilnej ..., kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2004r. w wysokości ....... zł, w miejsce deklarowanej kwoty ... zł oraz orzekł o odpowied... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0090/1/26/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy, stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 573/04

  Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Elżbiety \"T\" od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej nr PP/4400-18/04 z dnia 30.06.2004 r. określającej zobowią... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/485/MP/04

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wprowadzonego modelu biznesowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustaw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-35/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami), w związku z pismem z dnia 26 maja 2004 roku, w sprawie zaliczenia do podstawy opodatkowania kwoty umorzenia częśc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD1/423/92/04/MC

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Z opisu sta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US21.AV/443/1123/2004

  W odpowiedzi na zapytanie , zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. Organ Podatkowy informuje: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. ... Czytaj więcej >