logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - uznaję za prawidłowe P. stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RPŁ/415/31003/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a -14d ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr.8 poz. 60 z późn,. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18.12.2006 ( wpływ 21.12.2006r.), uzupełnione pismem dnia 01.02.2007r. ( wpływ 02.02.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpotrzeniu wniosku z dnia 13.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2006 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/198a/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-27/06/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42-1/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 marca 2006r. w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443- 82/06/GW

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD/41/415/123/11/06

  PostanowienieNa podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2006 o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przep... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-9/MG/06

  Pismem z dnia 13.04.2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z przedstawionego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/46/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 27.01.2006r. ( data wpływu do Urzędu 31.01.2006r. )w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-29/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 20 lutego 2006r. (data wpływu do Urzędu 21.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-18/03/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku w sprawie udzielenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-4/MG/06

  Pismem z dnia 13.01.2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jako płatnik sporządza informacje o do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-01/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2006 r. w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF/77-137/BD/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku , działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U . Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wnios... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-3/KM/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko (...), w sprawie dotyczącej zaokrąglenia zaliczek na podatek dochodowy od osób f... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/06/1

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2006 r., który wpłynął w dniu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/453/WD/423/140/05/AD

  POSTANOWIENIE Na podstawie art .14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX z grudnia 2005r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-2/06

  Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zmiany: Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 85 poz. 727, Nr 143, poz. 1199), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 16 stycznia 2006 r., Naczelnik Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-49/2005

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że w xxxxxx BANKU posiadają Państwo wspólny rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Bank naliczając podatek od odsetek, które wynoszą 0,60 zł zaokrągla tę kwotę do 1,00 zł, co skutkuje podatkiem w wysokości 0,20 zł a więc obl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-175/05/BKJ-65874

  Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka otrzymuje faktury dokumentujące zakup w których stosowane są różne metody zaokrąglenia. Przykładowo: Firma stosuje rabaty w różnej wysokości (np. 20%, 8%) tj. np. na cenę jednostkową wynoszącą 21,85 za litr paliwa wed... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-17/1/05/KG

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 lipca 2005r., uzupełnionym następnie w dniu 30.08.2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-423/5/4211/P/i/4/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2005 r. (doręczono ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/4117 i-13/bz/05

  Decyzja Na podstawie art. 14 b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r / w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zażalenia z dnia 25.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Ska... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/131/88/2005/GS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 01.04. 2005r. ( data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 86 ust. l ustawy z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/36/30/21097/2005

  Na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2063) w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, wydanego na podstawie delegacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/109/05/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Banku (spółka Akcyjna) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-1/411/37/2004

  W związku z Pana pismem z dnia 31 sierpnia 2004 roku dotyczącym potrącenia podatku od odsetek bankowych oraz zaleceniem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze zawartym w piśmie z dnia 15 listopada 2004 roku nr III-4/051-0026/04, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze dzia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: pp-443/67/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 31 października 2003 r. (wpływ: 03.11.2003 r.) w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosow... Czytaj więcej >