logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/67B/PD I/415-15/2007

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 30.05.2007 r. Pana Jarosława W... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-36/07

  Wnioskiem z dnia 10 maja 2007r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym powstania obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przekazaniem przedsiębiorstwa w formie darowizny i zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jak wynika z treści pisma w sprawie udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/433-10/07

  Wnioskiem z dnia 29 stycznia 2007r. (uzupełnione w dniu 07.02.2007r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej prowadzonej po zakończeniu wcześniejszej działalności. Od dnia 2 września 1989r. do dnia 31 paździe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/26/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2006r., uzupełnione w dniu 27 lutego 2007r., podziela Pani stanowisko zawarte w pr... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/27/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.05.2006 r., znak: I US.I/415/14... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-74/06

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik zamierza zaprzestać czynności podlegających opodatkowaniu wskutek likwidacji działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, że w związku z powyższym jest zobowiązany wyrejestrować się z ewidencji podatnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75/06/31

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2006 r., data wpływu 27.07.2006... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/42181-0014/06/MC/I

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. z dnia 17 lipca... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-238/06/AW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich po rozpatrzeniu wniosku z... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-64/06/KST

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24.05.2006 r. Sp. z o.o. \"N\" w likwidacji - ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-23/GC/2006

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku d... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0530/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek ... postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2005r. Nr DF/415-444/05/FD zawierająceg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/33/2/2006/kk

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/113/PDI/415-17/2006

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana P. z dnia 11.05.2006 r., uzupełnionego w dniu 05.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-12/06/RS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie ocenia, że stanowisko zajęte we wniosku z dnia 03 marca 2006r. jest prawidłowe. U Z A S A D ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/06

  P O S T A N W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1-5 w trybie art. 216 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 4, art. 96 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdzam, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/21/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/443/4/06/RCH

  Odpowiedź: Stan faktyczny :Ze stanu faktycznego przedstawionego w uzupełnieniu wniosku (pismo z dnia 25.01.2006r.) wynika, iż Wnioskujący na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy o dzieło przyjmuje do wykonania konkretną pracę o charakterze twórczym. Prace powyższe wykonywane s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-181/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/3/1/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/3/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 24 ust. 3, art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/4/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406-12/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6 pkt 1, art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 9, art. 163 ust. 1 i ust. 2 us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/44/05

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 01 grudnia 2005 r. postanawia: ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/05/06

  P O S T A N O W I E NI E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.12.2005r.(data wpływu do Urzędu Skarbowego 20.12.200... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-118/05/Z/03

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem bez daty (data wpływu do Izby Skarbowej 25.11.2005r.) przez Podatnika, na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0143/1/05/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-12/TZ(1)-251/05/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.10.2005 r., uzupełnionego w dniu 12.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-005/51/2005

  Spółka zajmuje się między innymi produkcją elementów stalowych - kutych. Jest to specyficzna produkcja (kute płoty, balustrady, kraty), skierowana przede wszystkim do indywidualnego odbiorcy. W związku z powyższym, Spółka produkuje wyroby na konkretne zamówienia klientów. W roku 2005 w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-005/57/2005

  Spółka zajmuje się między innymi produkcją elementów stalowych - kutych. Jest to specyficzna produkcja (kute płoty, balustrady, kraty), skierowana przede wszystkim do indywidualnego odbiorcy. W związku z powyższym, Spółka produkuje wyroby na konkretne zamówienia klientów. W roku 2005 w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/402/642/05/FAN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. mo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/PP/4210/1576 /05/BT

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr. 8 z 2005r. poz. 60 ze zm./ , po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 10.10.2005r. /data wpływu do Urzędu - 19.10.05r./, Naczelnik Urzędu Skarb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/224/I/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ? 1 i ? 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzedu Skarbowego w Jeleniej Gorze stwierdza, ze stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2005 r. (data wplywu 15.09.2005 r.) o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-76/77/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek Przedsiębiorstwa w likwidacji w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-131/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 sierpnia 2005 r. (data wpływu 10 sierpnia 2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 19 października 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-844/05/FD

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa jednolity tekst (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana.., zam. w Gdańsku przy ul. z dnia 12.08.2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/272/AM/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-16/05/JW

  Dnia 13 maja 2005r. zmarł mąż Pani - który prowadził samodzielnie działalność gospodarczą pod nazwą \"Ubojnia Trzody Chlewnej i Zwierząt Rzeźnych oraz Sprzedaż Mięsa \". Z chwilą śmierci właściciela firma również przestała istnieć i działalność z nią związana nie jest k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/30/05/P

  Mąż podatniczki prowadził do dnia 01 stycznia 2004 roku pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody z tego źródła opodatkowane były zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-30/05/MR

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2000r. Nr 8, poz 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie obowiązku sporządzen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie udzielenie interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/217/26a/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r. , poz.60) po rozpatrzeniu wniosku P.P. ...... z dnia 04.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-52/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dn. 06.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.05.2005 r.) o u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2005 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/101/129/05/AW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2005 r. ( data wpływu: 25 marca 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-38/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dn. 25.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wy... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-006-79/05/EP

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ( j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.03.2005r. Sp. z o.o. \"W\" wniesionego na postanowienie Naczelnika D... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/88/05

  Zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku:1)rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 /105/ 05 / MS

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2005 r., który wpłynął w dniu 25.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/5/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/101/05

  zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:1)rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II PD/423-4/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu stwierdza, że stanowisko ..................... sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2005 r., który wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-15-C/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym Spółkę wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego br... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP-443/VAT/3/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 14 w związku z art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po ro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415-5/05

  Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku pań... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPD/411/15245/21161/2005

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 styczni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/10/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pani wniosku z dnia 28.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 8.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/6/2005, Pdf-415/7/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 25.01.2005 r.), uzupełnionego następn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/296/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia: Sprzedaż majątku i środków trwałych „Z” S.A. mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415-18/04/DG

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 08.12.2004r, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-58/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2004 r. wyjaśnia: Z przedstawionego w wyżej wymienionym piśmie stanu f... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-401/04/AM

  Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-41/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 4 października 2004 r., o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - w sprawie amortyzacji ś... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/152/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1807/04/CIP/08

  Stan faktyczny: Podatnik zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a towary objęte remanentem likwidacyjnym przekazać w formie darowizny matce, również prowadzącej działalność gospodarczą. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0500/04

  W 2001r. zawiązana została spółka partnerska, do której podatnik (wspólnik) wprowadził w postaci aportu majątek będący dotychczas w ewidencji działalności gospodarczej wykonywanej przez niego osobiście. Z końcem 2003r. upłynął okres wypowiedzenia uczestnictwa wspólnika w spółce ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/37/04, US.PDa-423/5/04

  „O.” sp. z o.o. zwróciła się w dniu 18.08.2004 r. z pisemnym zapytaniem o zakresie stosowania art. 99 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jak również przepisu art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/37/04, US.PDa-423/5/04

  „O.” sp. z o.o. zwróciła się w dniu 18.08.2004 r. z pisemnym zapytaniem o zakresie stosowania art. 99 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jak również przepisu art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.X-443/84/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.08.2004 r. w sprawie wskazania podstawy prawnej w zakresie obowiązku składania deklaracji VA... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II/443/115/2004

  W odpowiedzi na pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 21.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. urzędu 22.06.2004 r.) czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wykonywania projektów budowlanych można po zakończeniu działalności gospodarczej i zawarciu z dotychczasowymi kontrahentam... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I- 415/11/2004

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 8.06.2004 r. (data wpływu 15.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-31/04

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;2) zaprzestania przez podatnika, o kt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-43/04

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 24.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.05.2004 r.) w sprawie zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.I. 415 - 10 / 2004

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 15.05.2004 r. (data wpływu 17.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/14/04

  Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze. zm.) podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-415/30/04, IS.II/1-0050/17/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu w piśmie z dnia 23.02.2004 r. (znak: U.S.V-443/1/2004) na zapyt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/48/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-04/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004 r. uzupełnione w dniu 13.04.2004 r. – które potraktowano jako wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowe... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US. IX/443-8/WS/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pani pismem z dnia 22.03.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-514/03/CIP/01

  Podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i zamortyzowany po pięciu latach eksploatacji Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/19/2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 23.03.2004 r. odnośnie prawa do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego z małżonką za 2003 r. w sytuacji, gdy do dnia 27.07.2001 r. prow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/114/EG/43/04

  Odpowiadając na pismo Spółki złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Nac... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/9/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w odpowiedzi na zapytania podatnika zawarte w piśm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/11/AK/04

  W odpowiedzi na Pana pytanie złożone w tut. Urzędzie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczące wątpliwości, czy osoba, która fizycznie zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej a nie zgłosiła tego w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/423/EN/8/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926z późn. zm.) na pismo z dnia 05.02.2004r. (uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2004r.) informuje, że interpretacja Związku przedstawi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-603/03/CIP/04

  Stan faktyczny: Podatnik zawarł umowę z wykonawcą, której treścią było określenie zasad i procedur nabycia prawa własności lokalu użytkowego. Podatnik na mocy podpisanej umowy został zobowiązany do dokonywania wpłat na poczet budowy, przy czym po zakończeniu budowy przewidziane był... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-6/04

  Zlikwidowanie spółki nie zmienia kwalifikacji źródła uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.7/415/2/04

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu do Urzędu 15.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z ar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-2/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż: przepisy art. 6 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/46/2003

  W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-36/03

  Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VA... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/1/122/101 371/188/2003

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 06.10.2003 r.) nr KM.02.0717-584/03, uprze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/77/03

  W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.05.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/20/03

  Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w momencie zaprzestania wykonyw... Czytaj więcej >