logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-34/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) oraz na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niek... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-1/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-406/23/2006/VAT

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4430-153/06

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika: A z dnia 24 maja 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żaganiu z dnia 27 kwietnia 2006r., nr III/443/8/P-9/... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-267/05/IK-17959

  Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży działki zabudowanej niewykończonym obiektem budowlanym mieszkaniowym przeznaczonym na cele mieszkaniowe, którego budowa będzie kontynuowana. Nabycie ww. nieruchomości nastąpiło... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-100/44653-7/06

  W złożonym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Gmina pozyskała w drodze zmiany użytkowania byłego hotelu pomieszczenia, które zamierza zbyć jako lokale mieszkalne po raz pierwszy zasiedlane. Zapytanie Gminy dotyczy wysokości opodatkowania dostawy tych lokali. Zda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/65/05/1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 czerwca 2005 r. (data wpływu: 29 czerwca 2005 r.) w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-52/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione w piśmie z dnia 24.04... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PU/005-64/05/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik jest właścicielem domu mieszkalnego wielorodzinnego, wynajmuje lokale mieszkalne i jednocześnie zawarł z najemcami umowy przedwstępne sprzedaży lokali po upływie 10 lat od wybudowania. Na poczet ceny sprzedaży nabywcy wpłacają co miesiąc zaliczki. Oce... Czytaj więcej >