logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/33/06/PK

  Wnioskiem z dnia 27.03.2006 roku (data wpływu 29.03.2006r.) Pan J zwrócił się o interpretację przepisu art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Z 2004r. Nr 54, poż. 535 z późn. zm. ) w zakresie zastosowania prawa podatkowego. Z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-86/14a/06/DB

  Stan faktyczny: W kwietniu 2005r. Spółka dokonała sprzedaży eksportowej na rzecz firmy z R. Towar został odebrany z zakładu Spółki bezpośrednio przez nabywcę towaru. Towar został odprawiony i wyprowadzony poza obszar celny Wspólnoty w Urzędzie Celnym w A., Oddział Celny w B. Spółk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-98/05/BT

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_36_36_60

  W dniu 10 maja 2005 r. Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Podatnik wystawił dla Firmy ..., ... Moskwa-Rosja następujące faktury eksporto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-31/05

  Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Spółka podaje, iż dokonuje eksportu towarów co jest potwierdzane dokumentem odprawy celnej SAD. Jednakże nie zawsze otrzymuje z granicznego urzędu celnego zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz tychże towarów. Spółka ma wątpliwości c... Czytaj więcej >