logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1357/05

  Wyrokiem z dnia 6 lipca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 296/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Elżbiety i Zbigniewa R na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 lutego 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. W uzasadnieniu ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1107/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Włodzimierza P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 maja 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. 1. W uzasadnieniu zaskarżonego ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 845/05

  Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2005 r., sygn. akt l SA/Sz 741/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Biura Leasingu T S.A. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2004 r., Nr PO-12/R/4117,4407-58/04 w przedmiocie umorzenia postępowania restruk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/1362/04

  dotyczy: zapytania Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 16.07.2004 r. nr PP/448/II/1031/04 w sprawie interpretacji przepisu art. 70 oraz 68 § 5 Ordynacji podatkowej. W odpowiedzi na w/w pismo, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia:Ad. 1) Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów, które r... Czytaj więcej >