logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-15-2/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu , działając na podstawie art. 216 § 1 i art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-99/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 29.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/25/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw ( Dz. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/42181-0002/07/AB

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 207 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-33/07/EF

  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka została utworzona w związku z realizacją obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w szczególności z Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003r. dotyczącej wspólnych zasad rynku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/76/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) w związku art. 4 ust. 1 ustawy z ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-33/07/ŁL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.05.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w któ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415-34/07

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm . / stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 07.04.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-23/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawców zawarte w piśmie z 19.06.2007 r., jako prawidłowe. Z przedstawionych okolicz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/13/2007/AM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... dnia 30.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/07

  W dniu 11.06.2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego pisemny wniosek Podatniczki o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/07

  W dniu 11.06.2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego pisemny wniosek Podatniczki o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-25/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.04.2007 r. (data wpływu do t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-27/07/MW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm,) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 30.04.2007r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/105/07/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.415/4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) , NIP (...) z dnia (...).2007r., który wpłynął w dniu (...).2007r., o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415-5/07/MJ

  W dniu 26.03.2007r. do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana z dnia 14.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-65/07

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w 2005r. zawarł umowę o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego z WGI Dom Maklerski S.A. Dnia 4 kwietnia 2006r.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała WGI DM S.A. zezwolenie na prowadzenie działa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 30.03.2007 r. (data złożenia do tut. organu podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/PIA/07

  Wnioskodawca mimo czynionych starań nie otrzymał do pracodawcy, u którego był zatrudniony w 2006 roku, informacji PIT-11. Wnioskodawca posiada przybliżone daneo wysokości osiągniętego dochodu, nie dysponuje wiedzą czy wszystkie zaliczki na podatek od wynagrodzeń zostały przez pracodawcę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 20.03.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/PIA/07

  Wnioskodawca w dniu 25.11.2005 r. zakupił 5600 akcji spółki S.A. po kursie 0,22 zł za akcję. W 2005 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki i w tym samym roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wykluczył akcje spółki S.A. z obrotu gieł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-18/07/MK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14 a par. 1, par. 3 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podtakowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y.z wniosku o udzielnie pisemnej interpretacji co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), po ropatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2007 roku, uzupełnionego w dniu 17.04.2007 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-9/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 22.03.2007r. (uzupełnionym w dniu 29.03.2007r.) przez XY w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/16d/2006

  Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po uchyleniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 11.01.2007r znak: PB I-1/4150/IN-284/06/US Piotrków Tryb./AS postanowienia tut. organu z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-2/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2007 r. (data wpływu 02.03.2007 r.) w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07/R1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12.01.2007 r., uzupełnionego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-6/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 29.12.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.01.2007.) w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-135/06/AŚ

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.11.2006r., uzupełnionego w dniu 19.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-147/06/AŚ

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.11.2006r., uzupełnionego w dniu 19.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0079/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana xxx z dnia 28.11.2006 r. (data stempla pocztowego – 23.11.2006 r.), uzupełnionego w dniu 03.01.2007 r. (data st... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-4/07/DC

  Postanowienie Na podstawie art. 14a ? 1, ? 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, z 2005 r., poz. 60, z pozn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie mozliwosci skorzystania z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-169/06/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 02.11.2006 r. - uzupełnionego w dniu 09.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/412/4111-163/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60z późn.zn.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2006r. uzupełnionego w dniu 27.12.2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.I/415/5/GM/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku, złożonego w tutejszym urzędzie w dniu 15.11.2006r. o udzielenie pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-333/06/DP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.10.2006 r.) w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-65/06

  Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2006r. o udzielenie pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/174/06/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/DP/415-8/06/IO

  POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.08.2006r (wpłynął do Urzędu Skarbowego w Płońsku dnia 23.08.2006r), uzupełnionym przez Wnioskodawcę... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPB.10-415-231/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst - Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) uchyla interpretację przedstawioną we wniosku z dnia 14.03.2006 r., uzup... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–259-328/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10 sierpnia 2006 r. (data wpływu 16 sierpień 2006 r.) w sprawie udzielenia p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0016/06/RA

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.08.2006 r. złożonego przez Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, o udzielenie pisemnej interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/63/06/JS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-53/VII/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt .9 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-58/2006/L

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) w związku z zażaleniem wniesionym za pośrednictwem poczty dnia 19 lipca 2006 roku na postanowienie Na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-149/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Państwa z dnia 03.07.2006 r. - uzupełnionego w dniu 08.08.2006 r. o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-415/1/29/1/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu stwierdza, że stanowisko Państwa ... przedstawione we wniosku z dnia 6.07. 2006 r., który wpłynął do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-46/VII/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-34/US/2006/ER

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie z dnia 05.05.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/67/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pani G, złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 09.06.2006r., uzupełnione... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/406/214/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IO/406-0002/06

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 11.04.2006 r. przez Pana reprezentowanego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/08/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 26.04.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-52/III/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.), art. art. 9 ust. 1, art. 20 ust.1 oraz art.45 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0062/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 53 / 129a/45 / 06 / KSz

  Stan faktyczny Z pisma podatników wynika, że w roku 2005 osiągali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych /z tytułu wynagrodzenia za pracę i świadczenia rentowego/. Podatnicy nadmieniają, iż przekonani, że nie ma przeciwwskazań do łącznego rozliczenia dochodów osiągniętychw roku 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-40/JWR/06

  Z przedstawionego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, iż nabyła ona prawo do ulgi budowlanej w latach 1997-2001. W roku 2004 nadal ponosiła wydatki na kontynuację tej samej inwestycji, lecz z uwagi na brak dochodów za ten rok podatkowy nie była zobowiązana do złożenia zeznania rocz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 52 / 123a/43 / 06 / KSz

  Stan faktyczny Z pisma podatnika wynika, że jest mundurowym emerytem i po przejściu na wcześniejszą emeryturę przez cały rok 2005 pobierał świadczenie pieniężne wynikające z art. 117 ustawy o Policji. Poza tym świadczeniem podatnik nie miał żadnego innego dochodu i nie podejmował w t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0308-528/06/WP

  Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczoneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-11/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.03.2006r. ( data wpływu 13.03.2006r. )... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-37/JWR/06

  Z przedstawionego przez podatników stanu faktycznego wynika, że w 1995 roku zakupili oni działkę budowlaną. Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego podatnicy uzyskali w roku 1997. Do chwili obecnej budowa budynku trwa i nie została jeszcze zakończona. Podatnicy są jednak zmuszeni do sprze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/63/2006/PD II/415-27/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2006 r. (data wpływu - 09.03.2006 r.) uzupełnionego pismem z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/OP/423-4/SZE/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), w związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 16.03.2006r. (złożono 16.03.2006 r.) o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-63/06/AR

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 23.03.2006r. uzupełnionego w dniu 18.05.2006r., o udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/128/06

  Podatnik w roku 2000 zawarł pisemną umowę z deweloperem dotyczącą zakupu lokalu mieszkalnego. W latach następnych korzystał (do roku 2002) z odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. W roku 2001 mieszkanie zostało w całości spłacone i \"odebrane\", natomiast umowa sprzedaży w form... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-15/US/2006/KA

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8 kwietnia 2006 r. /data stempla pocztowego/ na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-9/US/2006/ACH

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.03.2006 r. (data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 07.03.2006 r., znak pisma I... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-447/06/FD

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ...zam. w Gdańsku przy ul.... z dnia 27.03.2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 28.03.2006 roku) który uzupeł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/117/06

  W dniu 21.02.2006r. podatnik złożył za 2005r. zeznanie na druku PIT-37 rozliczając się w sposób indywidualny. Dnia 24.02.2006r. podatnik zmarł. Dnia 28.03.2006 r. żona podatnika odebrała w Urzędzie Pocztowym kwotę 371,58 zł stanowiąca nadpłatę z zeznania PIT 37 za 2005r. zmarłego m... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-4/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z roku 2005 Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 20.04.2006 r. (uzupełnionego w dniu 04.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 40 / 89a/27 / 06 / KSz

  Stan faktyczny Z pism podatnika wynika, iż w dniu 13 czerwca 2005 r. nabył samochód osobowy, który to został przez niego sprzedany w dniu 27 czerwca 2005 r., co spowodowało, iż dochód uzyskany z tytułu zbycia przedmiotowego samochodu zalicza się do źródła przychodów, o którym mowa w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/11A/06/Ec

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01-03-2006r (wpływ do Urzędu dnia 07-03-2006r) w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-69-I/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 09.03.2006 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.Pdf-415/20/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Mr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8, art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 22 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFN/415/11/2006/II/GZ

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-98-149/06/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-1/415-3/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 45 ust. 1 i 1a, art. 45b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 30a ust. 1 pkt 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/146/24/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ....z dnia 12. 04. 2006r. (data wpływu do tut. urzędu 18.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-8/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lutego 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13 kwietnia 2006r.) Pani, o udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-19/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, z 2005 r., poz. 60, z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 marca 2006 roku uzupełnionego 21 kwietnia 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-28/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.03.2006 r. (uzupełnionym protokołem wyjaśniającym z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/21/06/INT

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-21/KM/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Strony, w sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania przychodów z innych źróde... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415a/14/06/AS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego K działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 26.01.2006 r. (uzupełnionego w dniu 06.03.2006 r.) w sprawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-16/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście działając na podstawie art. 216 § 1 i 2 oraz art. 14 a § 1 i 4, art. 14 b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2006 r. podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-15/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 16.02.2006 r. uzupełnionym 8 i 15.03.2006 r., jako prawidłow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4110-50/AP/06

  Na postawie art. 14a i art. 14b oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa /jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-410/INT/19/ACH/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 02.03.2006r( wpływ do tutejs... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/85/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew Pani stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 03.03.2006r. Wnioskiem z dnia 03.03.2006r. wystąpiła Pani o wydan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-7/06/EW

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.01.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 30.03.2006r., o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/60/2006/PD II/415-25/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 07.03.2006 r. (data wpływu - 08.03.2006 r.) w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-74/05/EW

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatników z dnia 30.12.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 27.02.2006r., 21.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-74/05/EW

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatników z dnia 30.12.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 27.02.2006r., 21.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-46-IV/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 27.02.2006 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-17/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani (...) - przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2006r., który wpłyn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-1/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r . – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z Pani pismem z dnia 02.02.2006 r. (data wpływu)... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-16/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z zażaleniem z dnia 14.02.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/30/2006/PD II/415-12/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2006 r. (data wpływu – 25.01.2006 r.) uzupełnionego pisma... Czytaj więcej >