logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-58/07-2/IZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-96/07/AP

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-18a/07/743/EU

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 22.02.2007r. (data wpływu do Urzędu – 01.03.2007r.) uzupełnionym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-10a/07/400/EU

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 22.02.2007r. (data wpływu do Urzędu – 01.03.2007r.) uzupełnionym ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-4/07

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 – z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z wnioskiem z dnia 07 marca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0005-2/2007

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 24.01.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/03/2007/VAT

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/1/246/2006

  P O S T A N O W I E N I EDziałając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/03/2007/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Pana X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/366-155/06/2007/AF

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2006r. (wpływ do tut. organu podatkowego 29.11.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie st... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/JUS/06

  Wnioskodawca – sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą 12 grudnia 2005r. składając pierwszą deklarację VAT za miesiąc grudzień w dniu 25 stycznia 2006 r. Zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R spółka dokonała w dniu 8 grudnia 2005r. a informacja dotycząca obowiązku podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-60/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o inte... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4430-681/RL/06

  Pismem z 07.06.2006 r. (data wpływu 10.07.2006 r.) Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą wył... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-156/85629/06/123880/147/CzW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. tekst jednolity z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.09.2006 r. w sprawie udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/ 49 /06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 §3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 5 i ust. 4,art. 96, art. 113 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1439/ZV/P/Pr/64/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3423-11/06

  W złożonym w dniu 18.08.2006 roku wniosku Polskie Towarzystwo (...) prosi o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w następującej sprawie: - czy w świetle obowiązujących przepisów oddział stowarzyszenia wpisany jako samodzielny podmiot do Krajowego Rejestru Sąd... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/39/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy w dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZE/4001-01/06

  W dniu 09.08.2006r. wpłynął wniosek Podatnika, za pośrednictwem Ministra Finansów, w którym Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Holandii o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZE/4001-02/06

  W dniu 09.08.2006r. wpłynął wniosek Podatnika, za pośrednictwem Ministra Finansów, w którym Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji przepisów ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZE/4001-04/06

  W dniu 10.08.2006r. wpłynął wniosek Podatnika, za pośrednictwem Ministra Finansów, w którym Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji przepisów ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz.268... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/29/2006/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Pana X zamieszkałego X w sprawie interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/258/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/40/2006/BR

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a, ust. 10 pkt 1, ust. 11, art. 88 ust.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-40/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2006 r., który wpłynął do tu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MK/443-22/06

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. ze zm.) w związku ze złożonym dnia 22.05.2006r. ( data wpływu) uzupełnionym w dniu 07.06.2006r przez Panią wnioskiem o wydanie interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/06

  W myśl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), podatnik ma obowiązek przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 (tj. odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu tow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-10a/06

  Postanowienie Na podstawie przepisów art 14a §1, §3, §4, art. 14b oraz art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) oraz przepisów art. 15 ust.1, art.86 ust.1, art.88 ust.4, art.96 ust.1 i 4ustawy z dnia 11 marca ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-108/06/EC

  P O S TA NO W I E N I E Na podstawie art. 216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/15/2006/JP

  W dniu 24.05.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 12.06.2006r., w którym przedstawiła Pani następujący stan faktyczny. Prowadzi Pani działalność go... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-19/06/RK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-5/06

  W dniu 29.05.2006r. Podatnik pismem z dnia 18.05.2006r. wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-23/24536/06/PJ

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidua... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/443-15/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach p o s t a n a w i a : uznać, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28.03.2006 r. (data wpływu 28.03.2006 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47-1/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 13 ma... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/6/06/KL

  Na podstawie art 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b §1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu - 03.03.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 23.03.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-14/06

  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że jest indywidualnym twórcą, członkiem Związku A... P... - Polska Sztuka Użytkowa w ... Związek zrzesza artystów działających - wytwarzających obiekty sztuki - ceramika, rzeźba, malarstwo. Pan ... wytwarza wyroby unikatowe z cera... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DE/402/558/06/TL

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr.8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX SA ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie NIP 0000000000, z dnia 3 lutego 2... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/340/2006/PK

  W dniu 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Sp. z o. o. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W przedmiotowym wniosku, przedstawiając stan faktyczny Sp. z o. o. wskazała, iż rozpoczęła działalność we... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-7/06/WI

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 25 stycznia 2006r. (data wpływu 31 stycznia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/1/17/5/06

  W dniu 15.03.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polkowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, z którego wynika, iż jest Pan rolnikiem indywidualnym który dotychczas posiadał status rolnika ryczałtowego, a od 2006 r. chc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06

  POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-14/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Pani ..., prowadzącej działalność gospodarczą - sklep spożywczo -przemysłowy pod adresem ..., z dnia 17.02... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-11/02/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez ... spółka cywilna ..., NIP ... wnioskiem z dnia 22 lutego 2006 roku (złożo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-11/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3.01.2006 r., wniesionego przez Adama i Jolantę H. - reprezentowanych przez pełno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-1/1/06/KG

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 02 grudnia 2005r. (wpływ do Urzędu Celnego w Białymstoku w dniu 6 grudnia 2005r.), uzupeł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-X-443/13/06/JJJ

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 96 ust. 10 i 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/35/05/06/MB

  Wnioskiem z dnia 05.12.2005r małżonkowie zwrócili się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy posiadając odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej muszą prowadzić firmę w formie spółki cywilnej czy dwóch odrębnych firm. Proszą też o udzielen... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-129/05/EK

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionegoprzez Stronę na postanowienieNaczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie nr: 1409/PP/005/33/05/MC z dnia 16.09... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-55A/06/AJ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie at. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) w związku z wnioskiem w sprawie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-145/DEC/IM/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników / t.j. Dz. U. z 2004r. nr 269, poz. 2681 ze zm. / podatnicy obowiązani są do dokonywania zgłoszenia ident... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-1/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Strony dnia 11 października 2005 roku oraz jego uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/138/05/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawi... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-35/05/EN

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust.1, art. 96 ust.1 i ust.4, ust.5 pkt 4, art. 113 ust.9, ust.4 ustawy z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/402/642/05/FAN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. mo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-7/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 04.10.2005r.(data wpływu do tut. Urzędu:07.1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/71/2005/kk

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 15 ust.1, art. 43 ust.1 pkt 1, art. 96 ust. 1 i ust.3 usta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-75/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst w Dz U z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2005 r. (data wpływu do US 01.08.2005), uzupełnionego pismem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/83/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2005 r., który w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-171/117989/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2005 r. o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-145/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2005r. (data wpływu do Urzędu - 04.07... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP/404-2/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 par.1, art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami/, po rozpatrzeniu pisma z dnia 25 lipca 2005r., w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/222-141/2005/MK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 30.05.2005r., (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 06.06.2005r.), uzupełnionym pismem z dnia 20.06.2005r., w spra... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 310000-PA-9116-42/05

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpoznaniu zażalenia podatnika XXXXXX z dnia 04.07.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z dnia 30.06.2005r. nr 311000-PA-0550-12/3... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/48/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia .05.2005 r. (uzupełnione pismem z dn. .06.2005 r.) dotyczące zapytania odnośnie formy zgłoszen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-54/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 maja 2005 r., (data wpływu 16 maja 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-101/69/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. – tekst jednolity) po rozpatrzeniu pisma Spółki z dnia 20.06.2005r. (data wpływu d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USEP/404/1/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15, art. 96 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku do towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 2, art. 12 ustawy z dnia 13.10.1995r o zasa... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/63/05

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 09.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 29.04.2005 r. nr PP/443/1d/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/62/05

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 09.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 29.04.2005 r. nr PP/443/1c/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/61/05

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 09.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 29.04.2005 r. nr PP/443/1b/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-85/05

  Podatnik w przedmiotowym wniosku podał, że Zespół Szkół jest jednostką budżetową Urzędu Miasta Katowice - placówką oświatową. Szkoła osiąga roczne dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości około 30.000 zł. Ponadto Jednostka podała, że w 2004r. osiągnęła doc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443/60/05/KW

  Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:Spółka dokonuje dostaw na rzecz nabywcy posiadającego w dniu otrzymania towaru jedynie zgłoszenie rejestracyjne, a w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego nadany właściwy numer identyfikacyjny dla potrzeb dostaw unijnych. W świetle ar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-62/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie obowiązku rejestracji jako podatnika VAT UE notariusza... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: EI/400-1/55/05

  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności jest \"sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową\". W formularzu zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 (złożonego w dniu 02.09.2004 r.) podatnik nie wykazał stałego miejsca wykonyw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/9/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14 a i 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) nie podziela poglądu Pana przedstawionego w pismie z dnia 08.03.2005r., że złożenie przez Pana w dniu 02.03.2005r. zgłosze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/25/1/2005/IW

  POSTANOWIENIEW dniu 15.02.2005r. pan Roman p.... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem udzielenie pisemnej interpretacji do do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-8/2/05/KG

  Stan faktyczny:Firma XXXXXX jest przedsiębiorstwem handlowym, prowadzącym obrót tj. nabywa i odsprzedaje m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produkt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-15-B/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym przez xxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxx Spółkę Cywilną xxxxx NIP xxx-xx-xx-7xxx w dniu 3 marca 2005 roku wnioskiem o udzielenie p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/05/C

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14 a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-8/05

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Z chwilą zawarcia umowy spółki z ogran... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/12/05/GW

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem w sprawie pisemnej interpretacji o zakres... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/3440/04

  dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Miechowie z dnia 10.11.2004 r. nr PP/448-120/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 13... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 13.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-3/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12.01.2005 roku w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/440/1/05/RCH

  Odpowiedź: Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą na podstawie jednego wspólnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( bez zawierania umowy spółki cywilnej), w przypadku zmiany tego wpisu poprzez wykreślenie z niego jednego z małżonków, obowią... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 360000-PA-Zespół-18/2004/2005

  W związku z udzieloną przez Naczelnika Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim informacją nr 3630/PA/0709/169/04/SP/2 z dnia 04.10.2004 r. w trybie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) XXXXX w Łodzi Dyrektor Izby Celnej w Łodz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/38/2004

  Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego zawarte w piśmie z dnia 20.12.2004 r. Czy podatnikowi, który nie zgłosił VAT-u R i ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-342/04/IR

  W myśl art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej rów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NIP/401-01/04/IK

  Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 8 grudnia 2004 roku (wpływ do urzędu dnia 9 grudnia 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-186/04

  Zgodnie z art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) podatnikami podatku od towarów i usług są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działaność gospodarczą bez względu na formę opodatkowania podatkiem dochodowym. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/117/2004
  OG/005/332/PP1/04

  Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2004 r. dotyczącego odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu środka trwałego w po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/69/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 5.11.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.XI-400(2)04

  Udzielając odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.10.2004 r. – uzupełnione w dniu 04.11.2004 r. - w sprawie stosowania skróconej nazwy firmy w dokumentach księgowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: EIP/404-2/04

  Działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 10 września 2004 roku (wpływ do kancelarii tut. Urzędu dnia 15 września 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemne... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2047/04/CIP/01

  Stan faktyczny W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik podatku od towarów i usług, zarejestrowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, dokonuje nabycia towarów używanych od podatników podatku od wartości dodanej z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży na terytorium kraju... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-97/04

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 01 października 2004 r. dotyczące zarejestrowania w podatku od towarów i usług podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą przed wej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII440/61/BK/04

  Odpowiedź: Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług , zwalnia się od podatku podatników , u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1803/04/CIP/03

  Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie pisemnej „umowy o zarządzanie” zawartej ze spółką z o.o., której jest wspólnikiem posiadającym 40% udziału. Świadczone przez niego usługi należą do działalności wykonywanej osobiście na podstaw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PP-2/443/99/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. ... Czytaj więcej >