logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-56/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-6/07/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-24/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-436-6/07

  Spółka zawarła na terenie Polski ze spółką zależną mającą siedzibę na terenie Ukrainy umowę pożyczki w kwocie 1.000.000 USD. Kwota ta została przekazana przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. Na mocy podpisanej umowy spółka ukraińska zobowiązała się do zwrotu pożyczk... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-5/07/DK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-24/07

  W dniu 28 czerwca 2007r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego złożyło wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ww. Spółka dzia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/41/2007/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Banku \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DM/436/25/07/BP

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pm. IV/436-73a/08/07/TW

  Stan faktyczny Wnioskiem z dnia 27.04.2007r., który to wniosek wpłynął do tut. organu podatkowego jako właściwego miejscowo w dniu 02.05.2007r. firma ... Spółka jawna zwróciła się do organu podatkowego z prośbą o wyjaśnienie czy uchwała wspólników spółki jawnej, na mocy której ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-77/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwsz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM- 436/1/07

  Ze złożonego przez podatnika wniosku wynika , iż Podatnik działa od marca 2003r. w formie spółki cywilnej, w skład której wchodzi trzech udziałowców. Spółka zamierza dokonać zmiany wspólników, która przebiegałaby dwuetapowo. W pierwszym etapie dotychczasowi wspólnicy darują czę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM - 436/2/07

  Ze złożonego przez Podatnika wniosku wynika, iż Podatnik prowadzi działalność od marca 2003r. w formie spółki cywilnej, w skład której wchodzi trzech udziałowców. Spółka zamierza dokonać zmiany wspólników, która przebiegałaby dwuetapowo. W pierwszym etapie dotychczasowi wspólnic... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/436_9/2/07

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik ma otrzymać, pożyczkę od swojego 100% udziałowca, będącego podmiotem zagranicznym z kraju Unii Europejskiej. Zdaniem Spółki z uwagi na fakt, iż czynność udzielenia pożyczki Spółce spowoduje powstanie obowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-2/07, ZM/436-3/07, ZM/436-4/07

  W dn. 23.02.2007r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB IV 436/2/07

  Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 roku, z późn. zm.), art. 1 i art. 6 ust... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-39/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-46/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 07.01.2007 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 07.02.2007.) w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/25/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani D reprezentującej Panią S, złożonego w tutejszym Urzę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/436-4/MG/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ust... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415/10/2006

  Działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, pkt 2 oraz ust. 3, art. 2 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-436/9/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216, art. 217, art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje stanowisko - przedstawione we wnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/133/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-115/06/EW

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.09.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 04.10.2006r., o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO –XV/443/VAT-390/495RF/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.08.2006 r. stwierdza, iż:w zakresie w jakim to... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 14 września 2006 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-268-311/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-6b/06/MSM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia (tu data) (data wpływu) w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-27/06/SJ

  W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło trzy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: - uchwałę podwyższającą warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większa niż 360.000 zł; - uchwałę pod... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-0005/06/01

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia.......... , prowadzącego działalność gospodarczą jako.......... z siedzibą w ...na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzę... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LK-IV-4307/6/IN-US/06/MM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2006r. Nr IV/436-2/2006/MW - Dyrektor ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/XII/13/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2006 r. w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych Naczelnik Urzę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO –XV/415/PDOF-212/321/RF/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2006 r. stwierdza, że wydatki związane ze z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/14/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/61/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Nacze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/30/06/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 26.04.2006r. przez ..........spółka j... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-27/06/DC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakres... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-43610/1/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 16.03.2006 r., znak: IS.I/2-4361-1/06, zmie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-01/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14 a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 01.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-30/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki (złożonego do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 20.02.20... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/1/0003/06

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Państwa .............. wspólników spółki cywilnej .......... z siedzibą w ..............na postanowienie Naczelnika Pierwszeg... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-436/9/AS/06

  Działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu - zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB436-1/2006

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ,że ze spółki jawnej, która poprzednio działała pod inną firmą wystąpił wspólnik jeden ze wspólników, w wyniku uprzednio złożonego wypowiedzenia. Aktualnie nastąpiło ustalenie wartości udziału kapitałowego ustępującego wspólnika. W... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/V/3/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1 ust. 1, pkt 1 lit. k i pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 2 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i b oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/1/0004/06

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Przetwórstwo ......spółka jawna z siedzibą .......na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dn. 24.02.2006 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-III0710/436-2/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm/ po rozpatrzeniu wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4360/1/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia państwa Lucyny i Adama K. (obecnie wspólników spółki jawnej B. sp. j. z siedzibą w S.) na po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 4.12.2005 r., który wpłynął w dniu 9... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06

  Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług sprzedaży środków farmaceutycznych w aptece. Jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza wnieść całe przedsiębior... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/01/0002/06

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia ................. Wspólników Spółki Jawnej ?.....? z siedzibą w .... reprezentowanych przez doradcę podatkowego, Pana ....... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4361/4/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-125/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD1/423-330-141/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Kujawsko ? Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie złożonego w dniu 21 grudnia 2005r. wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/42/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Techniki Cieplnej \"A.\" S.A. w Sędziszowie z dnia 21.11.2005 r. w s... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-97/05/KC

  DECYZJA Na podstawie art. 233 i 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku z art. 17b ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/46/1/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1013 POS 229 252 347

  Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawarty jest w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwanej dalej \"ustawą\". Zgodnie z pkt 1k ust. 1 tego przepisu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-81/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07-09-2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie - czy przysługuje prawo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-109/05/MS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:czy na podstawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-50/05/WI

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawieprzepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 6 września 2005r. (data wpływu 7 września 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406-34/4690/JM/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2005r., o udzielenie interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/76-73/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2005 r., który wpłynął do or... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-1027/4321/436/38/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zwanej w dalszej części \"Ordynacją podatkową\" Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie po rozpatrzeniu wniosku Spółki X spółka jawna z siedzibą w ..., zwanej d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436/5/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i art. 1 a pkt 2 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywiln... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436/6/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/28/2005

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),art. 44 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.06.2005 r. (data wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-93/05/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.06.2005r (data wpływu 08.06.2005r) o udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-59/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 par.1, art.14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisma z dnia 27 lipca 2005 roku (data wpływu do tut... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-76/05/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.06.2005r (data wpływu 08.06.2005r) o udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-33/05/PG/61102

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: (...) z dnia 13.07.2005 r., doręczonego w dniu 14.07.2005 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 195 / 05 / MS

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółka przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2005 r., który wpłynął w dniu 25.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/02/0001/05

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U.z 2005r. nr 8,poz.60 / - w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania na podstawie postanowienia z dnia 19.05.2005r. nr PO/436/02/0001/05 - uchyla się ostateczne postanowienie Naczelnika Drug... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VIII-436/1/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a. § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-83-110/05/IW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wnioskiem Spółki z dnia 08.03.2005 r. z datą wpływu do tut.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-84-96/05/IW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z o. o. z dnia 08.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.03.2005.) w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-art.14O.p/26/29/05

  W dniu 30.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli złożone zostało przez zapytanie, czy jednostronna zmiana umowy dotyczącej opłaty za użytkowanie wieczyste jest prawnie skuteczna. W dniu 28.04.2005 r. Podatnik złożył uzupełnienie wniosku, w którym jednocześnie precyzuje... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBIV/436-1/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wnieść całe przedsiębiorstwo do nowej spółki z o.o. Zdaniem podatnika wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki z o.o powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cyw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 436-1/05

  Tutejszy Organ stwierdza, że zakres stosowania ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych został określony w rozdziale 1 – „Przedmiot opodatkowania”. Należy podkreślić, że podatkowi podlegają tylko te czynności cywilnoprawne, które zostały wymienione enumera... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/1/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-2/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 z poz. 60) po rozpatrzeniu państwa wniosk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-285/04

  W piśmie Podatnika przedstawiony został następujący stan faktyczny: Spółka dnia 22 listopada 1999r. zawarła z firmą leasingową umowę leasingu finansowego, której przedmiotem był specjalistyczny piec do hartowania i gięcia szkła. Na mocy przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-3/415/1c/2005

  Podatnikom w 2002 r. został przyznany przez Bank PKO kredyt na zakup spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „P”. Inwestor zastępczy dla Spółdzielni Mieszkaniowej „P” nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec Spółdzielni, a ta ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-M/436-53/04

  Zwolnienie określone w art. 9 pkt. 10 lit g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm. ) dotyczące pożyczki udzielonej na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV-436 SD/9/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź–Górna działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 20.12.2004 r., uzupełnione w dniu 10.01.2005 r. informuje, że zasa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-341/04/EN

  Przepis art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej ustawą, ogranicza możliwość odliczenia podatku naliczonego przez usługobiorców użytkujących na podstawie między innymi umowy leasingu samochody, o których mowa w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-262/04/JM

  Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-0042/04

  Stan faktyczny Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego- podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez włączenie mienia związku komunalnego “w postaci nieruchomości i środ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I.US.XVII/415/89/04

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 6.09.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 12.10.2004 r.) skierowane do tut. organu podatkowego w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, Nacze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POII-436/1/04

  Treść informacji dotyczy przepisów zawartych w: art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b”, art. 6 ust 9 pkt 4, art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm./ Czy jednoosobowa spółka skarbu gminy jest zobowiązan... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/33/AZ/04

  Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22. 07. 2004 r. nr WF 0702/1/2004 (data wpływu do tutejszego organu 12. 08. 2004 r. ) w sprawie udzielenia odpowiedzi o zakresie stos... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPF/415/82/2004/PP

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1253/04/CIP/06

  Stan faktyczny : Podatnik użytkuje samochód ciężarowy na podstawie umowy tzw. leasingu operacyjnego, zawartej przed 1 maja 2004 r. W obecnie obowiązującym stanie prawnym leasingowany samochód nie spełnia wymogu ładowności wg wzoru zamieszczonego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, natomiast w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/565/04/PS

  Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz.926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 19.07.2004r. (data wpływu do tutejszego urzędu- 22.07.2004r.) informuje co następuje: Z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-M/436A-38/03

  W świetle art. 1 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej wspólnika – w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. - uznawana jest za zmianę umowy spółki. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-6/04

  W oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w piśmie z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu) wystąpiła Pani z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie, dotyczące formy zwiększenia swego udziału w spółc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/534/04/AW

  W związku z otrzymaniem od Państwa zapytania z dnia 29.06.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 02.07.2004r.) - złożonego w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Ur... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-82/16/2004

  Z treści pisma podatnika uzupełnionego informacją złożoną telefonicznie wynika, że: prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej razem z małżonką, -przedmiotowa działalność od połowy lat dziewięćdziesiątych była prowadzona w należącym do małżonków obiekcie g... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/446-1532/04

  Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytania z dnia 3 czerwca 2004r. (data wpływu), dotyczące zastosowania nowej ustawy o podatku od towarów i usług ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/436-1/04

  Na podstawie art. 14 a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dn. 12 maja 2004 r. (data wpływu 13 maja 2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 08.06.2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD/423/80/04/MŻ

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki w sprawie stosowanie przepisów prawa podatkowego, informuje: Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-71/04

  Zgodnie z przepisem art. 10 ust. ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr. 14 poz.176 z późn. zm.) żródłami przychodów są inne źródła. W myśl art.20 ust. 1 w/w ustawy za przychody z innych źródeł , uważa się ... Czytaj więcej >