logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-12/07/DW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r.), art. 2 pkt. 9, art. 4 ust 1 pkt 4, art. 11 us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-6/07/59/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-WPA-9116-26/07

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.02.2007r., wniesionego na posta... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 360000-PA-9118-1/2007/AG

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29.08.1997. (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku i zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi nr 362000-RPA-9105-02/07 z dnia 27.02.2007. wydane w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RZA-912-21/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60z ze zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 02.03.2007r. (wpływ 05.03.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 13.03.2007r. (wpływ 14.03.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RZA-912-80/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr8, poz. 60) w związku z wnioskiem podatnika z dnia 30 listopada 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-62/06/154/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr FK/06/09/46 z dnia 22.09.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-16/06

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.09.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 02.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 360000-PA-9116-372/2006/IK

  DECYZJA. Na podstawie art. 233 § 1pkt. 2 a w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu odwołania Strony z dnia 03 kwietnia 2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Celnej w Łodzi nr 36000... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-16/06

  Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2006 roku (data wpływu do Urzędu 18 maja 2006 roku) w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-PA-050-1/06/WK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.); po rozpoznaniu wniosku podatnika z dnia 27.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3630-PA-INT-1/06/SP/2

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14a § 1, § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 , poz.60 z 2005 r. ze zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 28.12.2005 (wpłynął 29.12.2005) o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3630-PA-INT-12/05/AB

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a, art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, póz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Tryb., po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 15 września 2005r. (data wpływu do tutejszeg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-ROG-056-23/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1,§ 2, § 3, § 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - \"Ordynacja Podatkowa\" (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. nr 8 poz.60/05 z późn. zmianami ) - w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 08.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej rodzaju... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-0630-25/05/AL

  Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 16.05.2005 r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi -nie uznaję stanowiska wnioskodawcy zawartego we wnios... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-13/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku firmy Sp. z o.o. z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 331000-RPA-9103-17/05/GK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1,§ 2, art.14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku/, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia 2005r. p o s t a n a w i a muznać za nieprawidłowe przedstawio... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-196/04

  Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) odpowiadając na pytania podatnika zawarte w piśmie z dnia DD.MM.RRRR, uzupełnione ostatecznie pismem z dnia DD.MM.RRRR... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-182/2004

  Zgodnie z art. 93 ustawy z dn. 23.01.2004 o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.257) Znaki akcyzy mogą być zdjęte z wyrobów oznaczonych tymi znakami, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą wprowadzane do obrotu na terytorium kraju.Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzęd... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-37/04/LK

  Zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do w/w ustawy podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 1, wyroby ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA-0550-13/04/MD

  W odpowiedzi na pismo z dnia DD.MM.RRRR. (data wpływu - DD.MM.RRRR.), Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie wyjaśnia, iż stosownie do przepisów art. 14a par. 1 i par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), organ podatkowy udziela podatnikom pis... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 3630/PA/0709/136/04/PA

  Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z Państwa pismem z dnia 14.06.2004 r. wyjaśnia. Dotyczy zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-31/2004

  Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dn.23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.257) wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, nie mogą być: importowane; przywiezione na terytorium kr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/2/443/6/03/NJ

  W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 15.04.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta zgodnie z art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług oraz pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 2/443/14/2003

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) sprostowane pismem z dnia 21.03.2003 r. informuje: W świetle przepisu § 2... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 3 sędziów SN, sygnatura: I KZP 31/01

  Zagadnienie prawne w niniejszej sprawie wyłoniło się w następującym stanie faktycznym. W dniu 20 grudnia 2000 r. podczas przeszukania cel w Zakładzie Karnym w K. znaleziono u odbywającego tam karę pozbawienia wolności Mirosława C. 141 sztuk banderol papierosowych - znaków akcyzy. Oskarż... Czytaj więcej >