logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-294/07/MK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-17/07/JG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/137/07

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka wraz z małżonkiem w kwietniu 2000r nabyła w drodze umowy sprzedaży nieruchomość wspólnie z trzema innymi osobami. Do stycznia 2007r. Podatnicy posiadali nieruchomość na zasadzie współwłasności w częściach ułamk... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-119/07/IB

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-7/07-2/MZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-2/07/RS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-46/07

  W dniu 01.06.2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Podatniczki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z jego treści wynika następujący stan faktyczny. Podatniczka wraz z Panem w 2005 r. nabyli w ramach wspólnie z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446/PDII/415/4/07/GC

  Podatnik zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie, na podstawie art.14a Ordynacji podatkowej, interpretacji - czy sprzedaż działki wraz z budynkiem w stanie surowym , w kwietniu 2007 roku rodzi konieczność zapłaty zryczałt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/436-10/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 25.06.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/436-11/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 25.06.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/35/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-14/1/GJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 8 , art.10 ust. 1 pkt 8 , art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 30e ustawy z dnia 26.07.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB IV 436/3/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1 ust. 1 pkt 4 i art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-PB-415-22/07/300/AT

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/Nl/LF/III/415-35-1/07/KW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia Pani stanowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-35-2/07/KW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia Pana stanow... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/4306-1/07/Z-SIP-S

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia Państwa ... z dnia 26 lutego 2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2007 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/VAT/443/197/07/MS

  Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/4/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2007 r., data wpływu 19 lu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-44/07/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2007 r. złożonego w tym samym dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-14/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 27.02.2007r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/06/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2007 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415-3/07/MJ

  W dniu 22.01.2007r. do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pani z dnia 17.01.20007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-7/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2007 r. (data wpływu: 22... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/342-139/2006/2007/AS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 09.10.2006r. (wpływ do tut. organu podatkowego dnia 30.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-43-436/5/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego uznaję za nieprawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-10-07-a

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-2/07

  Podatnik w dniu 28 czerwca 1985r, wraz z żoną nabył w drodze darowizny nieruchomość - działkę, na której wzniesiono budynek mieszkalny. Budowę zakończono 14 listopada 2006r. W roku 2003 dokonano podziału wspólnego majątku małżonków, w wyniku którego wnioskodawca stał się jedynym... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPB/PB-1.32-415002-24/06

  Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 pkt 10, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - Dyrektor Iz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-89/GJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 , art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a/ oraz art. 28 ustawy z dnia 26.07.1991r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/282/06

  W roku 1976 podatnik wraz z małżonką zakupił dom piętrowy jednorodzinny w stanie surowym wraz z połową działki. Druga połowa działki była zabudowana domem parterowym, w którym mieszkał syn właściciela nieruchomości. Dla całej nieruchomości była utworzona jedna księga wieczysta, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/415/IP-128/2006/EW

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik wraz ze swoją bratanicą jest współwłaścicielem po #189; części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny. W przyszłości zamierza przekazać bratanicy swoją część zawierając umowę o odpłatne zniesienie współwłasności. J... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/418-14/9/132/05/06/JC

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, z uwagi na rażące naruszenie prawa, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IA/2/415-9/255a/118/06/TR

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 17.03.1987r. mocą aktu notarialnego - umowy przekazania gospodarstwa rolnego nabył Pan na zasadzie współwłasności w udziale obejmującym #189; część prawo własności do zabudowanego gospodarstwa rolnego, w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-28/2006

  Tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko podatniczki zawarte we wniosku z dnia 01.09.2006r. dotyczące braku obowiązku opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, której była współwłaścicielką od 1956r., natomiast od roku 2002 w wyniku nieodpłatnego zniesienia wsp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/308/JS/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnios... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/157/2006/I

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 21.07.2006 r., z datą wpływu 21.07.2006... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0976/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 19 września 2006r. Nr BI/415-0976/05 zmienia się z urzędu postanowienie Naczelnika... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/007/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 1 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 pkt 1, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD4/415-81/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie Art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 31.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-37/06/z

  Pismem z dnia 26.04.2006 r. uzupełnionym w dniu 27.06.2006 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady z wnioskiem o interpretację przepisów prawnych dotyczących opodatkowania spłaty jaką ma otrzymać w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IA/2/415-8/228a/104/06/TR

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 1977 roku mocą aktu notarialnego - umowy darowizny nabyli Państwo na zasadzie współwłasności w udziale obejmującym #189; część prawo własności do działki ozn. nr geod. 251 o powierzchni 760 m2 położonej przy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-75/06

  W złożonym w dniu 18 sierpnia 2006r. wniosku zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku, gdy zbyła Pani nieruchomość przed upływem pięciu lat od momentu zniesienia współwłasności powinna uiścić 10 % podatek od ww. sprzedaży. Z przedstawionego we wniosku stanu fakty... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-56/US/2006

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 lipca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałut... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/22/06/MJ

  W dniu 03.08.2006r. złożyli Państwo do tut. Urzędu Skarbowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w Państwa indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postęp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-166/06/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.05.2006r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413i26/06/MK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 par.1, par. 3 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe UZASADNIENIE Dnia X.Y.Z.rok... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DL-I-415-IX/105-9/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 maja 2006 r. o udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/436-4/06/int-HB

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie: art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku M. i H. D. zam. w G. D-G. reprezentowanej przez H. D. zam. w L. D-D. i G. D. zam. w G. o udzielenie pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/436-2/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 20.04.2006 r. uzupełnionym 26.04.2006 r., jako nieprawidłowe... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/17/06/AG

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.04.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga z dnia 07.04.2006 r. Nr US-34/DZ/415/14/WL/2006 w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MM-4360-PCC-4/2006

  Współwłaściciele zamierzają znieść współwłasność nieruchomości w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W wyniku tego umownego zniesienia współwłasności cała nieruchomość przypadnie jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. W myśl art.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/436/195a/KO/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy przed... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/195B/DJW/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy przed... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/415/44/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60. ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu S... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-39/06/DP

  Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 - 5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji przepi... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-M/436-26/06

  D E C Y Z J ADziałając na podstawie art. 14b § 5 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu uchylam w całości postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2006r. Nr GM/436... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0031/2006

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.03.2006r. / nadanego w Urzędzie Pocztowym w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/12/06/MJ

  W dniu 31.03.2006r. złożył Pan do tut. Urzędu Skarbowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LM/432/R-11/2006/JK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami// Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pana stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PMiCC/430/5/06/KZ

  Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r. tekst jedn. ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany postanawia:- uznać przedstawione stanowisko Stron za niprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 19.04.2006r. wpłynęło... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/415/24/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60. ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/RM/436/art14a/8/PCC/2/06/EB

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 24.12.2005r. (data wpływu do Urzędu 05.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1-9/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.12.2005 r., który został złożony w Urzędzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436-2/06

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław ? Śródmieście stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 30.12.2005 r. o udzielenie interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-172/05/EW

  Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/54/05/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-138/05/MG

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1- 5 oraz art.216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.),w związku z wnioskiem z dnia, o interpretację przepisów prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-182/05/06/ES

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2005r. ( data wpływu do tutejszego organu podatkowego 16.11.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OD/4117-0001/05/Z

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.11.2005r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku Nr PI/3/415-52/05 z dnia 17.11.2005r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-4/06/MC

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie ORZEKAZgodzić się ze stanowiskiem Pani, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała Pani w drodze darowizny, a następnie dokonała zniesienia współwłasności jest zwolniony ze zryczałto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/4111-28/06

  Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołomin... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-16/I/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / jednolity tekst Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zmian. / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005 r. uzupełnionego w dniach 05.12.2005 r. i 05.01.2006 r. złożonego przez Pana xxxxx... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/Nl/LF/III/415-135/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2005 r. uzupełnionego pismami z dnia 6.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR436/01/05/PM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.10.2005 r. (uzupełnionego w dniu 14.11.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/27/05/PD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.10.2005 r. (uzupełnionego w dniu 14.11.2005 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/33/05/PP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r .Ordynacja Podatkowa (t.j. DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.10.2005 r. (uzupełnionego w dniu 14.11.2005 r.) w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-38/05/MB

  Na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie orzeka nie zgadzam się z Pana stanowiskiem, że w omawianej sytuacji jest Pan zwolniony z 10% zryczałtowaneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-12/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 16.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: GM/436/14/2005

  Prowadzona jest działalność gospodarcza między innymi w ramach spółki jawnej a w chwili obecnej obok spółki jawnej istnieje również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do której ma zostać wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki jawnej z wył... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/28/05/AG

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów z dnia 13.07.2005 r. Nr 1433/NL/LF/III/415-... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KM-005-9/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani pisma z dnia 14 września 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417PD/415/509/05/SM

  Wnioskiem z dnia 19.09.2005r. uzupełnionym o postanowienie sądu w dniu 27.09.2005r., zwrócili się Państwo o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku zostało zawarte zapytanie, czy wystąpi zobowiązanie w podatku dochodowym z tytułu zbycia n... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/005-SIP-280/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z 21 czerwca 2005 roku nr PD 1.2-415-14/2005, w sprawie udzielenia pise... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85/05

  Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: W drodze prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości, której współwłaścicielem był Skarb Państwa i osoby fizyczne, działka gruntu została w całości przyznana osobie fizycznej z obowiązkiem dokonania spła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-46-05-KZ

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-34/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 10-05-2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WM/436/5/S/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005r Dz.U.nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku P...................o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/46/2005

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. posiada udział w wysokości 3/4 części nieruchomości położonej w J. oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działki nr x, nr y, nr z, nr a, 1/4 udziału tych działek posiada osoba fizyczna. Starostwo P... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/56/2005/AM

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2005r. kt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-26/05/PD/4

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60; Dz.U. z 2005r. Nr 85, poz. 727; Dz.U z 2005r. Nr 86, poz. 732; Dz.U. z 2005r. Nr 93, poz. 894), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Pa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-4/05/WB

  W dniu 25.05.2005r. złożyła Pani w tutejszym urzędzie skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Braki formalne stwierdzone w tym wniosku, uzupełniła Pani na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zambrowie, składaj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-79/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2005 r. , który złożono w dniu 31.05.20005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-0086/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.05.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-4/I-11/BA-10913/MM/8/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, w związku z art. 14a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1.2-415-14/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Pana …, z dnia 4 kwietnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/47/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony z dnia 4 kwietnia 2005r. (data wpływu do Urzędu 7 kwietnia 2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/37/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 19 ust. 4, art. 43 ust. 1 pkt 9, art. 106 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-57/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2005 r. (data wpływu 31.03.2005 r.) uzupełnionego w d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I.415/9/2005

  W dniu 15.03.2005r. do tut.Urzędu Skarbowego wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60). W przedstawionego stanu fakty... Czytaj więcej >