logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/40/05/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 27.05.2005r., (uzupełnionym w dniu 14.07.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/05

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 07.04.2005 r. uzupełnionego w dniach 28.04.2004 r. i 19.05.2005 r. w spra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D3-443/122/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyncja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 24.11.2004 r. zapytanie - informuje o zakresie stosowania. przepisów prawa podatkowego w odnies... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-709/04/CIP/01

  Ocena prawna stanu faktycznego. W podatku od towarów i usług sprawa klasyfikacji statystycznych jest szczególnie eksponowana, bowiem z symbolami PKWiU wiąże się określona stawka podatkowa albo zwolnienie od podatku. Przy stosowaniu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług niezbędn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-111/126/04

  Analizując przedmiotowe pismo, tutejszy organ podatkowy stwierdza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 08.01.1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnieniem od podatku objęte było świadczenie usług, wymienionych w załączniku ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/34/34/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2004 (data wpływu 17.05.2004) informuje, że usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji op... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-46/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o V... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/04/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 10.05.2004 r. złożone w dniu 12.05.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypad... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/36/2004/MZ

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/9/04

  Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993r. są usługami, których świadczenie jest zwolnione ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-9/04

  W odpowiedzi na pismo Rejonowego Urzędu XXX, dotyczące zapytania w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyja... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/RW 92/03

  W związku ze złożonym w dniu 07.04.2003 r. wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawi... Czytaj więcej >