logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/89/Z/K/07

  W dniu 12.03.2007r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zgłoszenia przerwy w działalności podczas otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego. We wniosku napisał Pan, że prowadzi działalność gospodarcz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40rpł/415/10659/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14 a - 14 d ustawy z 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r nr. 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem nr. EZ2-662/11/2006 z dnia 08.11.2006r. (wpływ 13.11.2006r.) postanawia że stanowisko płatnika ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/DC/249/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana J, złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 04.12.2006 r. (nadane list... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/DC/250/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana J złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 04.12.2006 r. (nadane list... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-130/14a/06/AL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust 1 , ust. 2 pkt 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-131/14a/06/AL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-11/2006

  Pismem z dnia 16.02.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 20.02.2006r.) uzupełnionym w dniu 02.03.2006r. Pani ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatniczka p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-15/06

  Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: w przypadku podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej od podatnika zgłaszającego przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu choroby, wymaga się dwukrotnego składania druku NIP-1, jednego z datą zawiesz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/443/2005/45/2005

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2005 r. (uzupełnionego w dniu 31.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-0055/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >