logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/07-4/MC

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-415/kp/3/2007

  Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po uchyleniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.03.2007r. Nr I/1-415/kp/1/2007Nacze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-102A/07/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 z póżn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 18.06.2007 r. uzupełnionego pismem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-102/07/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 z póżn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 18.06.2007 r. uzupełnionego pisme... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-24/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z pó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DZ/415/20/WL/2007

  Postanowienie. Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-171/06/KW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia Pana stanowisko, w sprawie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/12/Int-104/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 15 grudnia 2006 r. (wpływ do tut. Urzędu -18 grudnia 2006 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-1/Int-3/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku (uzupełnienie do wniosku z dnia 15 grudnia 2006 r.) z dnia 10 styc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-89/GJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 , art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a/ oraz art. 28 ustawy z dnia 26.07.1991r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-68/RBO/06

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku 1976 Skarb Państwa wywłaszczył pod zalesienie nieruchomość będącą własnością rodziców Wnioskującego. Rodzice Podatnika zmarli w 1986 r. czyniąc go uprawnionym do dziedziczenia w zakresie przewidzianym przepisami prawa cywilnego (a... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/415/66/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Nac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-42/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415/24/Int 85/2006

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2006 r. w sprawie udzielenia interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-434/157/06/BA/EL

  Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) zwanej w dalszej części \"ustawą\", podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na tery... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-436/3/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie: art. 14a § 4 i 5, art. 169 § 4, art. 216, art. 217, art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/160/DJW/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdgPS/415/427/36/3/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje za prawidłowe, stanowisko Pana przedstawione we wniosku, który wpłynął do Urzędu w dniu 20.02... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/07/06/PD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-29/I/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian. / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2006 r. uzupełnionego w dniu 08.02.2006 r. złożonego przez Pana xxxxxo udzielenie pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-369/36 /06/PK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 415/31/05/PD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2005 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/59/11/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje jako prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415-4/05

  Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt.8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-91-121/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/41/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1, art. 7, art. 8 i art. 15 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443/17/05/AO

  W dniu 16 marca 2005 r. Starostowo Powiatowe w ... zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Powyższy wniosek uzupełniło pismem w dniu 7 kwietnia 2005 r. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Starostwo Powi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/406/31/IK/05

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu stwierdza, że stawnowisko strony - przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 24.03... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg PS/415/427/5/1/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany potwierdza, jako prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-2/MM/1/2005

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a § 1, w związku z art.14a § 4 i art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.17 ust.1 pkt 4 lit.c, art.24 ust.5 pkt 3, art.30a ust.1 pkt 4 i ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/74/04

  Gmina S. zwróciła się z zapytaniem o stosowanie przepisów podatkowych w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Przedstawiając stan faktyczny podaje: Zapytanie dotyczy zwrotu, na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchom... Czytaj więcej >