logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-30/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-32/07-4/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-42/07/MR

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 31 / 128a/33 / 07 / KSz

  Stan faktyczny Z wniosku o interpretację wynika, że Spółka z o. o. ... wypracowany zysk, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, który nie uległ podziałowi, zgodnie z uchwałami zgromadzenia wspólników przekazywała na kapitał rezerwowy spółki. We wniosku wskazano,iż Sp. z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-423/22/07

  W dniu 29.06.2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie objętej zapytaniem - czy w związku z uchyleniem przepisu art. 23 ustawy o podatku doc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-118/07/MM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 26.06.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu 29.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-3/07/MCZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/27/07/SŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2007r. (wpływ do tut. organu 25.06.2007r.), w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1976/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./, w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/177/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-2/07/BK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/70/07/LJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415-34/07

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm . / stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 07.04.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-23/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawców zawarte w piśmie z 19.06.2007 r., jako prawidłowe. Z przedstawionych okolicz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2.1-415-21/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2007r. Uzupełnionego o własne stanowisko w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-25/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.04.2007 r. (data wpływu do t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/43/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r. art. 27 ust. 8 w związku z art. 3 ust. 1 u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-67/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudnia na umowy o pracę korespondentów będących obywatelami polskimi, bądź posiadających podwójne obywatelstwo. Centrum ich życia społecznego i gospodarczego znajduje się poza granicami Polski, gdyż wykonują swoją ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-289/192/JS/07

  W dniu 06.06.2007r. do tut. organu podatkowego wpłynął Pana wniosek z dnia 05.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 13.03.2007r., przekazany przez Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w B... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-16/GJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 , art. 93a § 2 pkt 1 lit.b) oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) , art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/25/BŚ/07

  Wnioskiem z 13.04.2007 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka prowadzi działalność g... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/26/BŚ/07

  Wnioskiem z 13.04.2007 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka prowadzi działalność g... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/52/07/LJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 30.03.2007 r. (data złożenia do tut. organu podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD*/4060-25/07

  Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 05.03.2007r. W dniu 21.03.2007r. do urzędu skarbowego wpłynęło natomiast uzupełnienie niniejszego podania. Spółka przedstawiła następujący ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOP/423/02/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-14/07/EF

  Pismem z dnia 06.02.2007r. Spółka zwróciła się z prośbą o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zakwalifikowania do przychodu stanowiącego element kształtujący podstawę opodatkowania, niepodzielonego zysku. Z przedstawionego przez Stronę stanu fakty... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-35/07/AS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać Panu X pisemną in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/4/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-25/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.), art. 26 ust. 1 pkt. 2, art. 27 ust. 8 i art. 27b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-9/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-21/07/9

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – wniosek uzupełniono w dniu 28.02.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-21/07/10

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – wniosek uzupełniono w dniu 28.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-21/07/6

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – uzupełniono wniosek w dniu 28.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-21/07/7

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – uzupełniono wniosek w dniu 28... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-21/07/8

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – uzupełniono wniosek w dniu 28.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-3/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.01.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07/R1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12.01.2007 r., uzupełnionego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-18/MM/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415-2/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/1/2007/Msz

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana .... z dnia 02.01.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-1/07/MS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 29.12.2006r. (uzupełnionego pismem z dnia 3... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-4/07

  Pismem z dnia 13.02.2007 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że jest rezydentem podatkowym w Polsce. Od dnia 01.05.2006 r. j... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-103/06

  W podaniu Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami są osoby fizyczne, zamierza przekształcić się w spółkę komandytową w trybie przewidzianym w przepisie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/6/07/SS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działającna podstawie art.216 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 02.11.2006 r. o udzielenie pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFNII/415-37/06/1/JGN/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że: stanowisko przedstawione we wniosku data wpływu do organu podatkowego 08.11.2006 r. i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/4/15/art.14a-82/06/EW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 13.12.2006r. (uzupełnionym pismem z dnia 08.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/189/2006/PD II/415-68/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatniczki z dnia 19.10.2006 r. uzupełnionego pismem z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-126/06/EW

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.10.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 27.11.2006r., z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-5/BA/1053/07

  W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że uzyskuje dochody wyłącznie z tytułu udziału w zysku spółki osobowej prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii. Spółka została zarejestrowana w Holandii i poza tym krajem nie wykonuje żadnych czynności. Ww. Spółka nie ma w Polsce zakła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-4/BA/1052/07

  W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że uzyskuje dochody wyłącznie z tytułu udziału w zysku spółki osobowej prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii. Spółka została zarejestrowana w Holandii i poza tym krajem nie wykonuje żadnych czynności. Ww. Spółka nie ma w Polsce zakła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-3/BA/1017/07

  W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że uzyskuje dochody wyłącznie z tytułu udziału w zysku spółki osobowej prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii. Spółka została zarejestrowana w Holandii i poza tym krajem nie wykonuje żadnych czynności. Ww. Spółka nie ma w Polsce zakła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-2/BA/1016/07

  W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że uzyskuje dochody wyłącznie z tytułu udziału w zysku spółki osobowej prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii. Spółka została zarejestrowana w Holandii i poza tym krajem nie wykonuje żadnych czynności. Ww. Spółka nie ma w Polsce zakła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPD 415-14/06

  W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W Spółce (Agencji Pracy Tymczasowej) część zatrudnionych pracowników to pracownicy tymczasowi, świadczący pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika – pracodawca użytkownik jest podmiotem polskim – spółk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/284/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w 2005r. osiągał dochody w Anglii, na dzień 31.12.2005r.według złożonego zgłoszenia aktualizacyjnego na druku NIP-3 zamieszkiwał na terytorium Anglii, gdzie dokonał stosownego rozliczenia w tamtejszym organie podatkowym. W ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/O/415-2/06/AJ

  W dniu 8 listopada 2006r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/41/415/26/06/HR

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 147 § 1 i § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z póź. zm. ), oraz art. 4 ust. 1 umowy z dnia 16 grudnia 1976r między Rzą... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/41/415/27/06/HR

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 147§1 i §4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z póź. zm. ), oraz art. 4 ust. 1 umowy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-2/406-34/2006/INT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 listopada 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD .I-2/406-33/2006/INT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 listopada 2006 r., w sprawie udzielenia interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2/415/32/06/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/259/06

  Podatniczka była zatrudniona na umowę o pracę w spółce Skarbu Państwa do końca września 2006 r. Równocześnie prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się składając deklaracje PIT-5. Od października 2006 r. będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie zagranicznej, ma... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/242/06

  W roku 2005 podatnik pracował we Francji na umowę o pracę sezonową, przez okres około dwóch miesięcy. W dniu 26.04.2006r. podatnik złożył zeznanie podatkowe obejmujące rozliczenie tych dochodów z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Ponieważ uzyskał rozbieżne informacje, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/232/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w miesiącu kwietniu 2006r. uzyskał przychód z tytułu sprzedaży praw autorskich (do rysunków) firmie mającej siedzibę w Niemczech. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jest zatrudniony na umowę o pracę w i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-83/06/DP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§ 1-5 oraz art. 216. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/63/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku K. S.A. z dnia 14... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/64/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BP/423/Int.97/2006

  Z przedstawionego wniosku Spółki wynika następujący stan faktyczny:Spółka jest przedsiębiorcą prowadzącym, stosownie do określonego w umowie spółki przedmiotu działalności, w szczególności:działalność finansową, włączając w to działalność pożyczkową, poprzez udzielanie p... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-63/US/2006/ACH

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.08.2006 r. (data wpływu) na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 31.07.2006 r., znak pisma U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.DO/415/13/2006

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-66/06/G

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 - tekst jednolity ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 17.07.2006 r. (wpływ do tut. org... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/11/06/EW

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.07.2006r. Pana .... ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/63/06/JS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-0007/06

  Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Firma XX w roku 2004 poniosła stratę, zaś w roku 2005 zysk.Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników postanowiono pokryć zyskiem netto roku 2005 część straty 2004 roku. Własne stanowisko w sprawie: Zdaniem podatnika „taka cz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-147/06/MS/100452

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 12.06.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-46/KM/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Strony, w kwestii dotyczącej opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych przez mary... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-62/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka kieruje pracowników mających miejsce zamieszkania w Polsce do pracy do oddziału w Niemczech. Spółka we wniosku wskazała, iż oddział ten stanowi zakład w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 14.05.2003r., a doc... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-14/06/3

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.07.2006 r. wniesionego przez p. ... zam. ... ul. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-152/233/06/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2006r.(przesłanego przez Ministra Finansów do tut. organu podatkowego dnia 28.07.2006r.) w sprawie udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II-41171/INT/9/HA/06

  Na podstawie art. 14 b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 czerwca 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-107/06/R1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21.06.2006 r. - uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD41/415/314/19/06/IJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.), oraz art. 26 ust 1 pkt 2b, art. 27b ust 1 pkt 2, ust 2, ust 3,art. 39 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r. nr 14 p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/189-1/Z/K/2006

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 08.06.2006r. Wnioskiem z dnia 08.06.2006r. wystąpił Pan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-41c/06/GW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-41/06/GW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie pisemnej int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-41a/06/GW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/235/2006/Art. 14a

  P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż:zajęte przez Panią stanowisko we wniosku z dnia 20.06.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/21/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04..2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/58/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za prawidłowe Pana stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 28.04.2006r. Wnioskiem z dnia 28.04.2006r. wy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-3/423/17-N/06/SS

  Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki Akcyjnej z dnia 12 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 12 kwietnia 2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/21/06

  Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 18.04.2006 r. w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/22/06

  Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 20.04.2006 r. w sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-L/415/9/06

  W dniu 29.05.2006 r. Podatniczka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych dochodów z tytułu umowy zlecenia przez pracowników oddelegowanych do pracy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VIIA/415-40/06/EW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia Pana stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 4 maja 2006r. o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-39/06/EW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 07.04.2006r. (data wpływu do Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/138/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik wraz z rodziną (wszyscy posiadają obywatelstwo polskie) w 2004r. wyjechał do Holandii, gdzie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w holenderskiej spółce. Przed wyjazdem za granicę Podatnik był zatrudniony na podsta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/MM/415-30/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2006 r. (data wpływu 06.04.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 24.05.2006 r. Pana J. w sprawie udzielenia int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/73/2006/PD II/415-32/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 28.03.2006 r. uzupełnionego pismami z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-102/06/R1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozp... Czytaj więcej >