logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436-4/06

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku oraz uzupełnione w rozmowie telefoni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO –XV/430/SD-257337 /RF/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2006r. stwierdza, iż do długów spadkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-4/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu 13.02.2006 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/436-2/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2006 roku (data wpływu do tut. Organu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LM/SP/432/R/19/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami// Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 149/05

  Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Sz 438/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ryszarda R na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2003 r., nr PB 3.47-4306/8/2003 w przedmiocie podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu wskazano, że d... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LK-IV4306/2/IN/05

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew z dnia 28 kwietnia 2005r. Nr IV-... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-M/5/05/PI/IN-SP

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późń. zm./ w odpowiedzi na wniosek podatnika w sprawie udzielenia interpretacji z zakresu przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego W... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-63/04

  Zgodnie z przepisami art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług dowodami będącymi potwierdzeniem dostarczenia towarów w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowkiego innego niż terytoriu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIII436/3/2004

  Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 16 poz. 89 ze zm.) podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku. Na podstawie art. 19... Czytaj więcej >