logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-5/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0035/07

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 2 maja 2007r. Nr DFP/415-6/07 dotyczące udzielenia pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.II.0550-11/2006

  Prezydent Miasta Olsztyn działając na podstawie art. 14a § 1- § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika ok... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-59/US/2006/ACH

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.07.2006 r. (data nadania w placówce pocztowej) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 21.07.2006 r.,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06

  I. Stan faktyczny. Dnia 11 lipca 2006 roku wpłynął do tut. Organu wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, dotyczącej możliwości dokonywania odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na spł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/13/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/195/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w kwietniu 2006r. rozpoczął budowę domu. Teren na którym jest budowany budynek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę letniskową. Na powyższą inwestycję zaciągnięto długotermi... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0189/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek ... postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 24 marca 2005r. Nr DFP/415-4/05 zawierające... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OF/415-0027/06

  D E C Y Z J A Na podstawie art.14b par.5 pkt 2) ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60, z późn. zm./ zmienia się z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 21.02.2006r. udzielające pisemnej interpretacji Panu...co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-5/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/4110-36/06

  Na podstawie art.14a i art.14b oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r -Ordynacja podatkowa /jednolity tekst: Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005 r/ w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD/415/T-20/3/512/2006

  Stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest następujący: W ubiegłym roku podatnik sprzedał lokal mieszkalny i zadeklarował w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, że całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe zgodnie z ustawą o podatku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-7-3/2006

  POST ANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §l i§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12 stycznia 2006 roku, który wpłynął do tutejszego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/442/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-17/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 2 ust. 12, art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a, art. 146 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 5... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-12/05/Z

  W dniu 25.04.2005 r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 12.05.2005 r., 13.06.2005 r. oraz 20.07.2005 r. We wniosku tym Spółka wskazała stan faktyczny sprawy, zgodnie z którym, w wy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-37/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z dnia 30.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-38/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.07.2005 roku Gminy ........................ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-53/IIUSŁ-B/2005/AA

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 5 lipca 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łód... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0012/05

  Stan faktyczny: Podatnicy wynajmują sezonowo domek letniskowy oraz całorocznie mieszkanie. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1a zamieszczonym w rozdziale 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-90/05/GS/1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB III-415- /PDOF/ /DW/O5

  Pismem z dnia 31.05.2005r (data wpływu 01.06.2005r) zwrócili się Państwo z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : W 2002 roku ponieśli Państwo nakłady pieniężne na remont budynku p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-IV/II/443-35/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu do US-17.03.2005 r.), uzupełnionego pism... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UBPI/443-5P/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 4.04.2005r. (uzupełnionego dnia 26.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.KP/443/04/2005

  POSTNOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2005 r. (data wpływu do US - 21.02.2005 r.) uzupełnionego w dniach 11.03.2005 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-9/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2005 r. (wpł. 14 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FK.3161/1-3/2005

  P O S T A N O W I E N I E Burmistrz Miasta Giżycka działając na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tek... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-9/05 D.P.

  Postanowienie W dniu 02.02.2005 r. do tutejszego organu podatkowego złożyła Pani wniosek (uzupełniony pismem z dnia 11.02.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 27 a ust. 1 pkt 1ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 , poz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/147/04/I

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.10.2004 r. (data wpływu 22.10.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 23.11.2004 r. (data wpływu 23.11.2004 r.) dot. zagadnień związanych z ustawą z dn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/134/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 29.09.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-415/32190/35136/39/2004

  Zgodnie z art. 22j ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. (data wprowadzenia domku do ewidencji środków trwałych) podatnicy mogli indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dl... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: WP-443-44A/04

  W dniu 12 lipca 2004 roku wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie Pani ... prowadzącej zakład Stolarski z siedzibą w ... w zakresie udzielenia odpowiedzi w sprawie: określenia stawki podatkowej w podatku VAT na domek letniskowy drewniany. Mając na uwadze obowiązujące przepisy praw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-610/04/CIP/03

  Gmina jest właścicielem działki, którą dzierżawi osobom fizycznym na podstawie umowy dzierżawy od 1973r. W latach siedemdziesiątych ówcześni dzierżawcy we własnym zakresie i za własne pieniądze na podstawie pozwolenia na budowę zabudowali powyższą działkę domkiem letniskowym na t... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-2-415/31/04

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 27a us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI-412/692/2004

  W związku ze złożonym przez Pana w dniu 26.04.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczeń wydatków na budowę domu, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyja... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/1.415-395/04

  Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 5 marca 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 roku o zakresie stosowania przepisów podatkowych na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ poda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-116/03

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że budują Państwo dom letniskowy, który ma być dostosowany do możliwości całorocznego w nim zamieszkiwania i z uwagi na realizowaną budowę chcą Państwo dokonać odliczenia poniesionych na ten cel wydatków od podatku. Jednakże w ... Czytaj więcej >