logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/103/77/05/AW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2518/04/CIP

  Stan faktyczny Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi gastronomiczne polegające na sprzedaży posiłków w barze mlecznym (PKWiU 55.30.13-00.00). W ramach prowadzonej działalności podatnik otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu państwa, na podstawie przepisów o finansach ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/37/04

  Zgodnie z art. 29 ust. 1 obowiązującej w tym zakresie od 1 maja 2004 roku ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-91/MS/04

  Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie Spółki z dnia 24.06.2004 r.(data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacjio zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-3-PP/4430-17/04

  Od 1 maja 2004r., stosownie do art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z regulacji tej wynika, że w s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/40/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2004 roku informuje się, iż: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota na... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-60/04

  Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/ podstawę opodatkowania stanowi także otrzymana dotacja związana z dostawą lub świadczeniem usług. A zatem opodatkowaniu podlegać będą dotacje, które bezpośrednio wpływają ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-23/04

  Zagadnienie dopłat otrzymywanych od agencji rządowych uregulowane zostało w art. 17 ust. 1 pkt 14b ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14b wolne od podatku są „ kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z ... Czytaj więcej >