logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-112/07

  1 czerwca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony 22 sierpnia 2007r. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że S... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-2/07/PS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-11/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu postanawia uznać stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2006r. w sp... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS-I/2-4230/6/06

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie – po rozpatrzeniu zażalenia Spółki Akcyjnej „R” z dnia 3.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Podkarp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-189/P/222/06/IL/93321 IPB2/423-196/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2006r., który wpłynął w dniu 13.06.2006r., o udzielenie pisemnej ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/4218-55/06/I

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia 22.06.2006 r., nr PD.4... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/231A/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pise... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/231/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pise... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-34/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21.03.2006 r. (data wpływu 28.03.2006 r.) w sprawie udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-12.1/GC/2006

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie stosowania przepisów podatku dochodoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-8/2006

  Podatnik w 2004 roku zawarł z użytkownikiem wieczystym i dzierżawcą łąk umowę na koszenie łąk. Zgodnie z przepisami dotyczącymi płatności bezpośrednich do gruntów rolnych stał się beneficjentem dopłat do gruntów rolnych. W związku z tym, że Podatnik może pobierać pożytki w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-2/724/06

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będący zakładem budżetowym otrzymuje z budżetu gminy dotacje na realizacje zadań statutowych z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości płynnych we wsi B., zaliczki na fundusz remontowy do części komunalnej we wspólnotach mieszkaniowych, remonty w mieszkani... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4150/IN-41/DUSŁ-G/06/JF

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna Nr US I-3/415/2/2006 z dnia 22.02.2006r. Dyrektor Iz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-20/06/KK/20544

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0147/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-164/05/P

  Spółka w złożonym wniosku zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego osiągania przychodów z tytułu dopłat bezpośrednich otrzymywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Z opisanego przez Podatn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/26/395/05

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 17.11.2005r. (uzupełnionego w dniu 09.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-423/4/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-66/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.05.2005r. (data wpływu 16.05.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 18.05.2005r. (data wpływu 20.05.2005r.) o udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/60/05/JB

  Spółka pismem z dnia 08.05.2005 r. (data wpływu 12.05.2005 r.) uzupełnionym pismem L.dz. 1929 z dnia 07.07.2005 r. (data wpływu 08.07.2005 r.) zwróciła się z pytaniem: Czy uzyskane dopłaty bezpośrednie stanowią przychody Spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/12/05

  W dniu 24.05.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Nadleśnictwa z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: czy otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty do gruntów rolnych w przypadku przekazania ich dzierżawcom będą ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42190/J/4/KB/05

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 20.05 r. Nr 8 poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opoluzmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawapodatkowego udzieloną postanowieniem Nac... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF.I.415.11.05

  Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47a cyt. ustawy wolne od podatku są dotacje z budżetu państwa otrzymane... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF.I.415.10.05

  Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47a cyt. ustawy wolne od podatku są dotacje z budżetu państwa otrzyman... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/73/05

  W oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika w zapytaniu, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/LW/05

  W dniu 02.02.2005 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Spółki z o.o. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak wynika z treści art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, na pi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.40RPŁ/4115/18/2005

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz. U z 2000r. nr. 176 z późn. zm.) za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze, a także świadczeń pieniężny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-1A/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza , że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/5/JK/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza, że stanowisko firmy X Sp... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/82/04 PD.423-67/04

  Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „podstawą opodatkowania jest obrót...Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług”Z regulacji... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1044/04/CIP/01

  Stan faktyczny Spółka z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamierza we własnym zakresie wykonać środek trwały pod nazwą „Modernizacja zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz przeniesienie wymiennikowni dwufunkcyjnej do obiektu piwnicznego należącego do zasobów Spółdzi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-486/04/CIP/03

  Stan faktyczny: Gimnazjum prowadzi stołówkę, w której wydawane są posiłki uczniom i pracownikom szkoły. Źródłem finansowania posiłków są: dotacje Urzędu Miasta, dopłaty pochodzące z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dobrowolne wpłaty osób fizycznych i Parafii oraz wykup pos... Czytaj więcej >