logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35DP1/423-47/04/MP

  Z treści pisma oraz Statutu wynika, że S.A. której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, realizuje Program restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego oraz Program restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej przyjęty przez Radę Ministrów. S.A. uchwałą Nadz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US43/PD/41/412/322/04

  Na podstawie art.14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2004r. w sprawie podpisywania przez doradcę podatkowego deklaracji podatkowych sporządzonych w imieniu i na rzecz podatnikó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.I-443/1/BŚ/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) informuje: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/9/2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 24.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakr... Czytaj więcej >