logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-306/07/EŁ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji ... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-6/07-2/MC

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-27/07-4/JB

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-81/07-2/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-31/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 28.06.2007 r. (data złożenia do tutejszego organu podatkowego 29.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-19/07

  W dniu 21 czerwca 2007r wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana S. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresie po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/07

  W dniu 21 czerwca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresie podatku do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/07

  W dniu 22 czerwca 2007r wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani K o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresie poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/07

  W dniu 19 czerwca 2007r wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-27/07

  W dniu 28 czerwca 2007r wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana A o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresie poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-43/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 1, art. 14 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku doch... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07

  W dniu 15 czerwca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani K o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiła Pani stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/07

  W dniu 13 czerwca 2007r wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana P. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowany... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/07

  W dniu 18 czerwca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani J o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresie pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/07

  W dniu 20 czerwca 2007r wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresie podatku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/07

  W dniu 19 czerwca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana W o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07

  W dniu 19 czerwca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana M o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/07

  W dniu 08 czerwca 2007r wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana K. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił stan faktyczny sprawy. Strona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w zakresie pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-28/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 17 maja 2007r., w sprawie udzielenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/16/07/GN

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia ..... o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania dochodów otrzymanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - środków Unii Europej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-13/07

  Przepisy prawa podatkowego, których dotyczy pytanie:art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( - jednolity tekst Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.). Stan faktyczny: z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-5/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-24/07

  W dniu 10.05.2007 r. do tut. organu wpłynął wniosek XX zam. xx, uzupełniony 05.06.2007 r., z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej pomocy (dotacji) w post... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-40/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzenia wniosku z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 11.04... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-6/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Pana ... z dnia 22 marca 2007 r. (wpływ do urzędu 23.03.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/07

  Stosownie do postanowień art.14a § 1 i § 2 ustawy- Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w które... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2007 roku postanawia udzieli... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2007 roku postanawia udzieli... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-20/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/17/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4,art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2007 r., uznaje stanowisko wnioskodaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1447/NDM/415/1/07/BŚ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 06.04.2007r. dotyczącego udzielenia pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/14/2007/VAT

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1-4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-63/07

  Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od lipca 2006r. Wnioskodawca otrzymał dwie dotacje:wsparcie pomostowe od Beneficjenta Podstawowego- przeznaczone na wsparcie Beneficjenta Ostatecznego (wnioskodawcę) w celu uzyskania płynności finansowej w pierwszych sześciu miesiąca... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-67/07

  Podatniczka w styczniu 2007r. otrzymała wsparcie pomostowe, które udzielone zostało na podstawie umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Priorytetu 2 ZPORR - wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2,5 - Promocja przedsiębiorczości współfinansowane... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-19/07

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216, 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem Pana z dnia 07.02.2007 r. (wpływ 19.02.2007 r.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-14-3/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20 lutego 2007r., w sprawie udzielenia pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.11.2006 r. (data wpł. 22.01.2007 r.), ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-17/1/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r., Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-17/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r., Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.12.2006 r. (wpływ: 10.01.2007 r.) w sprawie pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-19/07/26129

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 1.02.2007 r. (data wpływu 5.02.2007 r... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/1/4151/7/2007

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z dnia 23.11.2006 r. znak: ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/31b/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 21.12.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/29/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 12.12.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/378-162/2006/2007/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego 08.12.2006r.) uzupełniony pismem z dnia 02.03.2007 r. w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/06

  W dniu 08 grudnia 2006r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wydatków związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą finansowanych jednorazową dotacją inwestycyjną udzieloną w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR 2004... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/427-0002/06/4

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Gó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P/3-415-33/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3-415-33/1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r., Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/06

  W dniu 08 grudnia 2006r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy finansowej uzyskanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-11/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 29.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu - 01.12.2006 r.) w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-14/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 29.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu - 01.12.2006 r.) w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-4/415-16/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r., Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.-OF-406/3/5/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Ordynacja podatkowa, art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-2/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-120/06/GZ

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 12 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 4 pkt 14, oraz art. 17 ust. 1 pkt.23 i art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku docho... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-142/06/ŁK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 25.09.2006r. (wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-86/06

  W złożonym w dniu ..... 2006r.( data wpływu do Urzędu Skarbowego) wniosku Pani ..... zwróciła się o udzielenie odpowiedzi, czy środki pieniężne otrzymane w ramach projektu – działanie 2.5 ZPORR w części finansowanego z budżetu Wspólnot Europejskich podlegają opodatkowaniu podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm/ , po rozpatrzeniu pisma z dnia 11-10-2006r. /data wpływu do Urzędu 12.10.2006r./ postanawia uznać, że stanowisko przedstawione ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-7/07

  Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z p. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-264/

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2005r. Nr DG/415-IX/190-35/05 w sprawie udzielenia pisem... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-310/06

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku z dnia 10 sierpnia 2006r. Nr PDG/415-23/06 w sprawie udzielenia pisemnej in... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-171/06

  W wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku z dnia 15.05.2006 r., znak: US-III/415-9/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym doch... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/425-4a/06/MW

  Stowarzyszenie złożyło wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy powinno odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz umów zlecenia, na potrze... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-216/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/005-1-F-77/05/2006

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-45/06

  Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 04.10.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-11/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.09.2006 r., uzupełnionego w dniu 14.11.2006 r. w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/29/06

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 27.10.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/37/06, IS.I/1-4151/38/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fiz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/39/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 32 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-1/418-14/13/06/WM

  DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, z uwagi na rażące naruszenie prawa, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Biela... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/39/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-288/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (z datą wpływu 30 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/15PO-II-415/23/06/KD

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U.Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09. 2006 roku (uzupełnionego w dniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/77a/JG/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wnioskuw sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI415/31/06

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pani od 01.05.2006r. pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. W 2006r. otrzymała Pani dotację pomostową z Puławskiego ........ Pieniądze Puławskiego ..... otr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/2/58/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II.US. PB-I-415/54/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) -... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDG/415-23/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.06.2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI415/25/06

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pani pracownikiem Fundacji Rozwoju ......... w Warszawie, zatrudnionym na stanowisku nauczyciela, w związku z realizacją przez Fundację projektu „Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start” w ramach Sektorowego Programu Op... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/005/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek pani Magda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-59772.A/05/12005/204/123/mk

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/190-35/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie : - art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 16 wrz... Czytaj więcej >