logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-69/07/AS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, póz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać Pani X pisemną interpretacje,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-10/GJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 , art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) oraz art. 28 ustawy z dnia 26.07.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/138/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 05.10.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 06.10.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-4111-142/06/EN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.09.2006 roku w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/415/IP-48/06/EW

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. podatnik nabył lokal mieszkalny od Agencji Mieszkaniowej. Obecnie, z uwagi na podeszły wiek zamierza zawrzeć umowę dożywocia na rzecz osoby trzeciej w zamian za utrzymanie, pomoc i opiekę.Jego wątpliwości budzi jednak opod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-12/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2006 r. (data wpływu: 1 luty 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-8/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 01.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/77/05/2006

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 02.12.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/15/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 9.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: E-2/436-7/05

  Postanowienie Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-7/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego wynika, iż strony które wiąże umowa dożywocia, pragną zawrzeć umowę odnowienia, w której nabywca nieruchomości na podstawie umowy dożywocia (dłużnik), w celu umorzenia swojego zobowiązania do świadczenia z tytułu umowy do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-6/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego wynika, iż strony, które wiąże umowa dożywocia, pragną zawrzeć umowę, w której dożywotnik (wierzyciel) zwolni bezpłatnie osobę, która nabyła nieruchomości na podstawie umowy dożywocia (dłużnika) z długu wynikającego z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-47/05/EB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25 czerwca 2005 r. (data wpływu do Organu podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-47-05-EB

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25 czerwca 2005 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-1/J/2005

  Państwo X zwrócili się do Burmistrza Trzcianki o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości w budynku gospodarczym będącym ich własnością. Państwo X nabyli nieruchomość (działkę z budynkiem) o pow. ha od Pana Y w zamian za za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-M/5/05/PI/IN-PCC

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późń. zm./ w odpowiedzi na wniosek podatnika w sprawie udzielenia interpretacji z zakresu przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/8/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004r.. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) informuje, że nabycie nieruchomości na podstawie umowy dożyw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/JC/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2004, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1/415/78/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 11.05.2004 r.); Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy (... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FO3/415-50/04/MG

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, odliczeniu od podatku dochodowego podlegają wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym na własne pot... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: KD-415-19/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 9 marca 2004 r (wpływ do tut. Urzędu – 11 marzec 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/23/57259/2004

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) - podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na za... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2150/415/9/2004

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka w 2001r. zakupiła lokal mieszkalny nabywając prawo do odliczenia ulgi podatkowej z tytułu wydatków mieszkaniowych. Nie odliczyła jednak dotychczas całości kwoty o jaką mogła pomniejszyć podatek ponieważ kwota ta nie znalazła po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/2-549/03/WK

  Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Pani przez Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze z dnia 11.08.2003 r. Nr PD-1/415/92/03 będącą odpowiedzią na z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF-5/415-59/03

  Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo Pani z dnia 28.07.2003 roku (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doch... Czytaj więcej >