logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-142A/07/RS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-27/07/JD

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-34/07-4/MC

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania in... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-49/07-2/AZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-25/07/PS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-115/07

  5.06.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek odnosi się do sposobu alokacji kosztów powstających w toku działalności Spółki do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-111/07

  W dniu 1 czerwca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony 22 sierpnia 2007r. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-112/07

  1 czerwca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony 22 sierpnia 2007r. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że S... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-2/07/PS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-110/07

  1 czerwca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka jest właścicielem gruntów rolnych, które wyk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-113/07

  1 czerwca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka jest właścicielem gruntów rolnych, które wyk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/218-85/2007/PG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwesti... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/218-86/2007/PG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-22/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawców zawarte w piśmie z 16.06.2007 r., jako nieprawidłowe. Z przedstawionych okol... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.DO/415/93/MC/07

  Pismem z dnia 09.05.2007 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. Podatnik jest właścicielem gospodarstwa rolnego i w ramach działalności rolniczej produkuje... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/59/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 26.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/3/07/JSz

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),- po rozpatrzeniu wniosku Gospodarstwa „X” Sp. z o. o. z dnia 09.03.2007r. (data wpływu 12.03.2007r.), uzupełnion... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-14/07

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I/4180-0004/07/NK

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 sierpnia 2006r. Nr PDIII/4... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-7/07

  Pismem z dnia 19 lutego 2007r., uzupełnionym dnia 13 marca 2007r., Pan S. zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie dotyczącej prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-106/06

  Pismem z dnia 21 grudnia 2006r. (data wpływu do Tutejszego Urzędu: 27.12.2006r.) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczoneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-22/07/EC

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2006 roku (uzupełnionego w dniu 09.01.2007 roku) w sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-1/06/EC

  POSTANOWIENIE Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2006 roku (uzupełnionego w dniu 09.01.2007 roku) w sprawie udzielenia interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, dotyczące uznania przychodu z transakcji sprzedaży k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-2/2007

  Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pani gospodarstwo rolne, zajmując się odchowem kurcząt ogólnoużytkowych powyżej 2 miesięcy. Zdaniem Pani jest to działalność rolnicza i nie podlega opodatkowaniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. po przeanalizowaniu prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1/07/DM

  W dniu 1 września 2000 r. na mocy Dekretu Arcybiskupa zostało powołane, wyodrębnione pod względem organizacyjnym i finansowym gospodarstwo rolne. Przedmiotem działalności gospodarstwa jest produkcja rolna, chów trzody chlewnej oraz wszelka działalność rolnicza. Gospodarstwo pozostaje na w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDFD-415-71-06

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 18.12.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 11.01.2007 r. wynika, iż jest Pani rolnikiem i prowadzi Pani działalność rolniczą polegającą na prowadzeniu szkółki drzew iglastych ozdobnych z własnej uprawy ( z własnych sadzonek ). W zw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/423-10/KD/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia ...... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-228/06

  W dniu 10.10.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż głównym celem działalności Wnioskującej jest prowadzenie działalności... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-229/06

  W dniu 10.10.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż głównym celem działalności Wnioskującej jest prowadzenie działalnośc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-230/06

  W dniu 10.10.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż głównym celem działalności Wnioskującej jest prowadzenie działalności... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0123/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a § 1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0124/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDP/406-2/06

  Postanowienie Na podstawie art.14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr.8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2006r. uzupełnionego w dniu 19.09.2006r o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-61/06/SSM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ..., zam. ... z dnia 27 lipca 2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-62/06/SSM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ..., zam. ... z dnia 27 lipca 2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/423-9/BM/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 17 ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-423-17/06

  W przedmiotowej sprawie wnioskiem z dnia 30.04.2006 r. uzupełnionym pismem z dnia 27.06.2006 r. spółka akcyjna zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o interpretację prawa w podatku dochodowym od osób prawnych w następującym stanie faktycznym:1. Spółka prowadzi gospodarstwo hodowl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-16/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2006r. uzupełnionego w dniu 07.08.2006r. w sprawie udzielenia interpreta... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/443-183/06/P/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. zawierając... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-41180/INT/10/KK/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 20 września 2005 r. Nr PDF-III/415(21)05 w spraw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-96/06/MC

  D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt 1) i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 01.08.2006r. Sp. z o.o. \"B\" wniesioneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-189/P/222/06/IL/93321 IPB2/423-196/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2006r., który wpłynął w dniu 13.06.2006r., o udzielenie pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/436-14/06

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, udziela pożyczek ze środków obrotowych oraz z Funduszu Rozwoju Bazy Surowcowej i Skupu Mleka, który to fundusz został utworzony ze składek dostawców mleka w latach ubiegłych (do roku 2001). P... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-101/168a/80/06/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani rolnikiem, posiada gospodarstwo rolne o powierzchni przeliczeniowej 5,24 ha. Od 01.06. 2005r. zgłosiła Pani w tut. organie podatkowym hodowlę królików futerkowychw ilości 100 sztuk matek sta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/136A/PD I/415-22/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana S. z dnia 14.06.2006 r., w części dotyczącej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-90/CIT/06

  W dniu 28.04.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik wskazał, że Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej. Proces tuczu trzody dok... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0003/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki z o.o. z dn.29.05.2006r. (data wpływu 29.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/4/2006

  Działając na podstawie : art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i 2, art. 216 § 1, art. 218 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 2, art. 5a pkt 6, art. 22 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.3110-2-00086/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), Burmistrz Sulechowa w nawiązaniu do wniosku z dnia 20 kwietnia 2006 roku ( data wpływu do Urzędu Miejski... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/29/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3, art. 15 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/7/AZ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 04.05.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-76/06

  Wnioskiem z dnia 29.03.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy jest uprawniony, w składanej kwartalnej deklaracji VAT - 7K, do rozliczania podatku należnego i naliczonego z tytułu najmu i rolnictwa w sytuacji rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-77/06

  Wnioskiem z dnia 29.03.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sposobu rozliczeń podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w rolnictwie, w sytuacji ponownego skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-415-19/06

  Pismem z dnia 4.01.2006 r. uzupełnionym w dniu 13.01.2006 r. wspólnicy spółki jawnej informując, że nie są płatnikami podatku dochodowego, a tylko podatku rolnego, podatku VAT i akcyzowego, zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/10/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-14-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2006 roku złożonego przez ...... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-14-2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2006 roku złożonego przez ......... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/91/P/147/06/IL

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m,że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2006r., który wpłynął w dniu 24.02.2006r., uzupełnionym o opłatę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/93/P/149/06/IL

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2006r., który wpłynął w dniu 24.02.2006r., uzupełnionym o opłat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/31/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-22/06/EL

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) w związku z art.233 i 239 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art.2 ust.1 pkt 1 i art.7 ust.3 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-21/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Koła Łowieckiego z dnia 20 lutego 2006 r. uzupełnionego wnioskiem z dnia 01 marca 2006r. (data wpływu do tu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2.2-415-13/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... NIP ... zam. w ... z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP / 443 - 22 / 06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2006 roku Pana J. G. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/24/60/2006

  Pan X prowadzi gospodarstwo rolne, które otrzymał jako darowiznę od rodziców (akt notarialny z dnia 22.12.2004 r.). Jako rolnik ryczałtowy Strona uzyskała za ubiegły rok z ww. gospodarstwa rolnego obroty powyżej 20 tys. zł. Jednocześnie Pani Y również prowadzi gospodarstwo rolne, które... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/25/61/2006

  UZASADNIENIE Pan X prowadzi gospodarstwo rolne, które otrzymał jako darowiznę od rodziców (akt notarialny z dnia 22.12.2004 r.). Jako rolnik ryczałtowy Strona uzyskała za ubiegły rok z ww. gospodarstwa rolnego obroty powyżej 20 tys. zł. Jednocześnie Pani Y również prowadzi gospodarstwo ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/IW/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ......., zam. ....... NIP: ......... z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/1003/9/06

  Podatnik, w związku z przystąpieniem do Sektorowego Programu Operacyjnego ? działanie 2.4 ?Różnicowanie działalności rolniczej?, w ramach prowadzonego indywidualnie gospodarstwa rolnego, zobowiązany będzie do świadczenia usług rolniczych. Będą to usługi świadczone sprzętem rolniczym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-20/06/52464

  Podatnik jest właścicielem działki przyzagrodowej o pow. 40 arów, za którą płaci podatek do Urzędu Gminy. Od czerwca 2006 roku na powierzchni 10 arów planuje rozpocząć hodowlę ślimaków (Helix, Aspersa, Maxima). Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż hodowla ślimaków nie jest zaliczana... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/10/24/KBU/06

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.III-3364/B/08/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a § 1 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 )... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/9/2006/AJ

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek o interpretację z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/28/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 i 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-7-06-UŻ

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w zakresie hodowli królików, oraz zwierząt laboratoryjnych - szczurów białych i myszy białych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Podatnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0147/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/445/155/KBU/06

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-36/05

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-213/CIT/05

  W dniu 12.10.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka uzyskuje przychód zarówno z działalności gospod... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-164/05/P

  Spółka w złożonym wniosku zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego osiągania przychodów z tytułu dopłat bezpośrednich otrzymywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Z opisanego przez Podatn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII.423/1/1/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego, stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa X - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2005 r., który wpłynął d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP - 415/49/3/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 04.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 05.12.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, że zamierza Pan prowadzić działalność w zakresie hodowli ślimaków afry... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-29/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: - art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym przez ... Sp. z o. o. podaniem z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-51/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z 30.08.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 07.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-423/4/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-4117/B/1/05

  Wnioskiem z dnia 13.06.2005 roku podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie w trybie art.14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przep... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-4230/10/05

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 17 ust 1 pkt 4e, art. 17 ust 1a pkt 2, art. 17 ust 1b, art. 25 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/14/05

  W dniu 16.09.2005r. złożyła Pani do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i działów specjalnych pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0070/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana .............. - przedstawione we wniosku z dnia 12.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110/1/IP/2005

  Wójt Gminy Mielec, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4,art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/10/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPD-005/57/05

  W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi w zakresie łuskania cebulek lilii. Łuskanie cebulek odbywa się na materiale obcym tj. dostarczonym przez kontrahenta holenderskiego. Po wykonaniu usł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-21/2005

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym podatnik prowadzi działalność rolniczą, jest podatnikiem VAT i chciałby kupić maszynę rolniczą.Podatnik zapytuje czy zaciągając od osoby fizycznej pożyczkę i dokonując zakupu tej maszyny w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ma obowiąz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-17/05/I PBB1/423-970/05

  Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Podatnik, będąc z zawodu ogrodnikiem, zamierza rozpocząć uprawę bylin w szkółce we własnym gospodarstwie. Uprawa ta będzie prowadzona w gruncie, bez okryć typu szklarnie, inspekty, tunele foliowe. Areał przeznaczony pod uprawy nie przekracza 0,2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/21/130/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 lipca 2005r. (data wpływu do organu podatkowego 26.07.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDA/423-12/MRO/05

  Jak wynika z treści złożonych przez Podatnika pism, prowadzi On działalność rolniczą polegającą na uprawie gruntów rolnych. Spółka uważa, że do działalności rolniczej, jaką prowadzi, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/54/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art.143 §1, art.216 § 1, art.217, art.239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Strony- przedstawione we wniosku z dnia 07.06.2005r. któr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-30/05

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2005r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/60/05/JB

  Spółka pismem z dnia 08.05.2005 r. (data wpływu 12.05.2005 r.) uzupełnionym pismem L.dz. 1929 z dnia 07.07.2005 r. (data wpływu 08.07.2005 r.) zwróciła się z pytaniem: Czy uzyskane dopłaty bezpośrednie stanowią przychody Spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/3031/29/05

  Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi Gospodarstwo Rybackie. Podatnik zamierza od miesiąca lipca 2005 r. rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie handlu i przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych. W powyższej działalności podatnik będz... Czytaj więcej >