logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-49/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 109 ust. 3, art. 120 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelni... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 573/04

  Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Elżbiety \"T\" od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej nr PP/4400-18/04 z dnia 30.06.2004 r. określającej zobowią... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0022/04

  Stan faktyczny Spółka z o.o. z/s w Polsce zamierza wdrożyć nowy system finansowo-księgowy służący prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych. Oprogramowanie do tego sytemu występuje w wersji angielskiej z możliwością dokonywania zapisów (księgowań) oraz emitowania wydruków w języ... Czytaj więcej >
 • wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: P. 6/00

  I 1. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie postanowieniem z 28 października 1999 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne czy art. 27 ust. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz... Czytaj więcej >