logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2007 r. (złożonego w tu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1422/POII/443/3/07/DS

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2007r. (data wpływu 07.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/6/87/2007

  Postanowienie Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) w związku z wnioskiem Strony z dnia 23.03.2007 r. (data wpływu do US Łuków 26.03.2007 r.) uzupełnionym w dniu 03.04.2007 r., w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/06

  Spółka Cywilna wystąpiła do wnioskodawcy o skorygowanie faktur sprzedaży z 2004 r. wystawionych na osobę fizyczną (wspólnika tej spółki) poprzez zmianę danych nabywcy na dane Spółki. Prośbę swą Spółka uzasadniła pomyłką i stwierdziła, iż sprostowanie tej pomyłk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-129/06/ŁK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 13.09.2006r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/62/2006/IW

  POSTANOWIENIE W dniu 06.09.2006r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „......” sp. z o.o. wystąpiło do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy si... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-147/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.06r. ( uzupełnionego w dniu 10.11... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/27/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po zapo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-190/14a/06/AL

  Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 106 ust. 1, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), § 9 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Mini... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-118-59946/06

  W wyniku analizy stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wskazuje, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/113/2006/pp/443/48/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2006 r. (data wpływu do Urzędu 24.03.2006 r.) złożonego przez Poda... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 960/05

  Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 119/05, po rozpoznaniu skargi Marii W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 10 marca 2005 r., Nr IS-ZPP-4408/82/2004/2005 w przedmiocie podatku od towarów i usług za m... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/566/06

  D E C Y Z JA Na podstawie art. 14b § 2 i §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.04.2006 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 4.04.2006 r. Nr PP II 443/1/91... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-72/06/EC

  P O S TA NO W I E N I E Na podstawie art. 216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku Podatnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-285/2006/PS

  POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 23 lutego 2006 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 08.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-22/06/SG

  Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku , wystawiania faktur , sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług , do których nie maja zastosowania zwolnieni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/27/81/2006

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 08.03.2006 r. (data wpływu do US Łuków 08.03.2006 r.)., Pani X oraz Pana X oraz w oparciu o dane znane organowi z urzędu, Strony prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi. Działalność t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/28/82/2006

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 08.03.2006 r. (data wpływu do US Łuków 08.03.2006 r.)., Pani X oraz Pana X oraz w oparciu o dane znane organowi z urzędu, Strony prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi. Działalność t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-71/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego War... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-163-2-GK/05/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-46/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrot... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-103/2006/PS

  POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 4 listopada 2005 r. (data wpływu do Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-196-2/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 6 lis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-211/158629/05/31

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2005 r., uzupełniony... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.III/4430-1003/ACh/05

  W dniu 22.08.2005r. złożył Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gra-jewie wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zwrócił się Pan z pytaniem, czy miał Pan prawo udokumentować rachun-kami, o których mowa w art. 87... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-428/IV/2005/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 18.10.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2005r.), uzup... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-33/05/EK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie postanawia uznać stanowisko zajęte w stosunku do pytania o następującym brzmieniu: czy zgodnie z przepisami podatkowymi możliwa jest całkowita zmiana nabywcy za pomocą noty korygującej do faktur VAT wystawionych na żonę nabywcy, a korygowanych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/1/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09.2005r. (data złożenia pisma do Urzędu) o udzielenie pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 136/05

  Decyzją z 26 lipca 2002 r., Nr l US.KP-17503-299/94/02, wydaną z powołaniem się na przepisy art. 21 § 3 i art. 52 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 pkt 6, art. 5, art. 10, art. 15 ust. 1, art. 18 ust.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-101/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-140/05/163513/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (j.t.z 2005r.: Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko Pana TP - przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2005r., który wpłynął do Urzę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-286/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku , w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/124/04

  Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu – w piśmie z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-143/05/IJ-45575

  Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, że Jednostka w związku ze zwrotem towarów wystawia faktury korygujące. Oryginał wraz z kopią zostaje wydany klientowi, który sprawdza jego zgodność a następnie odsyła potwierdzoną kopię faktury korygującej drog... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-41/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.) uzupełnionego dnia 12 lipca 2005 r. o udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-42/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.) uzupełnionego dnia 12 lipca 2005 r. o udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-44/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2005 r., (data wpływu 20 kwietnia 2005 r.) uzupełnionego w dniu 12 lipca 2005 r. o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-27/05/KP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17 marca 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 05.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP/443-16/05/EM

  POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust.1 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz,535 ze zm.),... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 30.04.2005 roku (wpływ do Urzędu 04.05.2005 roku), uzupełnionego pismem z dnia 31.05... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-92/05/SJ-38302

  Z wniosku wynika, że Podatnik dokonuje sprzedaży (lub oddaje w wieczyste użytkowanie) nieruchomość. Nabywcami jest kilka osób fizycznych (lub prawnych). Udziały tych osób określone są w akcie notarialnym w związku z czym, na podstawie art. 370 k.c. stają się oni dłużnikami solidarnym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/105/66/2005/SK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 póz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku XXXX z dnia 10 marca 2005 roku (data wpływu do urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji art. 106 ustawy z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/24/1/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 29 ust. 5, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/39/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/29b/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 18.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-98/TZ-32/05/MJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 lutego 2005 r. (data wpływu: 1 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-46/O/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 11.03.2005 r. ( data stempla pocztowego ), uzupełnionego w dniu 31.03.2005 r. ( data stempla pocztowego )... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/22/05

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 14.02.2005 r. uzupełnionego w dniu 09.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-38b/05/KP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 04.02.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-21/8850/05/PJ

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indyw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/17/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu zapytania z dnia 11.04.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie stosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-JK/415-8/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 31 stycznia 2005 r. uzupełnionego w dniu 14 lutego 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-8/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-2/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.01.2005 r.) o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-22/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana ............ - przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2005r., który wpłynął w dniu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/155/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/180/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej Podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-6/05/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Postanowieniem sądu rejonowego zarząd nieruchomością podatnika został powierzony zarządcy. Skutkiem zawartych umów dotyczących rzeczy stanowiących własność Podatnika którymi właściciel nie może zarządzać jest powstanie pożytków. Zarządca wystawił fakt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-278/04/MS

  W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie to... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2497/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Podał w systemie rejestracji REGON trzy miejsca prowadzenia działalności, w których dokonywana jest sprzedaż detaliczna oraz siedzibę, która pokrywa się z miejscem zamieszkania. Siedziba działalno... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/WH/11/2004

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą w dużej części na wykonywaniu integracyjnych usług informatycznych, w tym wykonywaniu serwisu sprzętu komputerowego – dokonywaniu napraw gwarancyjnych, pogwarancyjnych i ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/124/04/JR

  Z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów mamy do czynienia w sytuacji gdy spełnione są warunki określone w art. 13 ustawy o VAT. Podstawowym warunkiem jest wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytor... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-120-I/04

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 16.09.2004 r. (data wpływu 17.09.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-242/04

  Jednostka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży dokonuje zarówno w siedzibie mieszczącej się w Poznaniu, jak również w oddziałach ulokowanych w innych miejscach Polski. W oddziałach dokonywana jest sprzedaż hurtowa towarów. Producenci dostarczający towary do firmy w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2618/269/ŁM/0

  Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jedną z podstawowych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest odpłatna dostawa towarów. Zgodnie z definicją ustawową, za dostawę towarów uważa się przenies... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZT/T/443-110/04/SG

  Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz. U .Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zwanym dalej „podatkiem „ podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1275/141i/04

  Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności określone art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535).Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 15 ust. 1 tej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-132/04

  W dniu 19.08.2004r do siedziby tutejszego organu Spółka złożyła pismo w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług regulujących kwestie skorygowania błędnie zastosowanej stawki VAT na fakturze sprzedaży oraz okresu, w jakim podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/78/04

  Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2004r.) informuje, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-197/04/CIP/03

  Podatnik zarządza stacją paliw na podstawie kontraktu menedżerskiego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego tytułu do 31 grudnia 2003r. wystawiał faktury VAT z 22% stawką podatku i składał miesięczne deklaracje VAT-7. Pytający oprócz usług zarządzania stacją paliw w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/56/04

  W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 13.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu 16.07.2004r.), bez znaku informuję, iż zgodnie z dyspozycją art. 106 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/133/2004

  W odpowiedzi na pytania jednostki zawarte w piśmie z dnia 3.08.2004 r. (znak: FK-0604/66/2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, c... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-793/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza zawarla umowe o dzielo ze szkola wyzsza na cykl wykladow dla studentow studiow podyplomowych. Podatnik prowadzi dzialalnosc gospodarcza w zakresie doradztwa strategicznego, marketingowego oraz wyceny spolek, wykonywana na t... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-796/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W deklaracjach zgłoszeniowych podatnik podał adres zamieszkania, natomiast dla potrzeb podatku VAT stosuje adres prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrahenci podatnika stosują adres zamiesz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US II/443/114/2004

  W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tutejszego organu podatkowego w dniu 21.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi na zapytanie zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jednostki, czy w świetle obowiązuj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/105/2004

  W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących zasad wystawiania faktur, na podstawie art. 14a par. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-71/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 26.05.2004 r. (data wpływu do US -07.06.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/44/04

  Faktury VAT może wystawiać podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi. Spółdzielnia nie może więc wystawiać faktur za usługi, których nie wykonuje.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/34/04

  Zgodnie z § 8 w zw. z § 2 uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.) bieżące kursy średnie walut wymienialnych: euro – EUR, dolar a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-2-443-19/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na otrzymane w dniu 24 maja 2004 r. pismo z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie czy wystawione po dniu 1 maja 2004 r. fakt... Czytaj więcej >
 • wyrok składu 3 sędziów TK, sygnatura: SK 22/03

  I 1. Skargą konstytucyjną z 15 kwietnia 2002 r. skarżący wniósł o zbadanie zgodności § 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-59/04

  Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik podatku od towarów i usług zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Jednocz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR1/443-156/04/MS

  W § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VAT/443-23/04

  W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR1/443-137/04/MS

  Szczegółowe dane, jakie powinny zawierać faktury VAT, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-47/04

  W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/04

  Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: pp-443/14/04

  W związku z pismem z dnia 23.04.2004 r. w sprawie używania przez osobę fizyczną nazwy firmy, podczas gdy w deklaracji VAT-7R podaje się wyłącznie nazwisko i dwa imiona, tutejszy organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP/005-15/2004

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 54 poz.535 / podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, bez ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-18/2004

  W związku z pismem z dnia 29.03.2004 w sprawie podatku od towarów i usług Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z § 35 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-26/04

  Zasady dokumentowania sprzedaży dokonywanej przez podatników podatku VAT określają aktualnie przepisy Ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. przepisy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/40-2/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2004 r. (z datą wpływu 10.03.2004 r., bez znaku), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/232/2004/RD

  W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (data wpływu: 06.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy wystawiają faktury w przy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO 415/2/04

  Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z najmu w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/KR/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie udokumentowania sprzedaży dokonanej przez Komornika Sądowego informuje, że zgo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-8/04

  Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróco... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/147/03/PP-1/443/144/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu 02.09.2003 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 - 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i... Czytaj więcej >