logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w składzie jednego sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Go 720/06

    Przedmiotem skargi Karola J. (skarżącego) była decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze wydana w następstwie zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie uznające za nieprawidłowe stanowisko skarżącego odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i us... Czytaj więcej >
  • postanowienie w składzie jednego sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Łd 1151/05

    Pismem z dnia 31 marca 2005 roku przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „P” w upadłości zwróciło się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódż-Górna w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005... Czytaj więcej >