logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-44/07-2/AP

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-95/07-4/GD

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-149/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/BJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/32/07/AG

  Działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. zmianie ustawy Ordynacji podatkowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) Nac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/Df/I-2358/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./, w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-37/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2007 r. (data wpły... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-53/07

  25 czerwca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na mocy uchwały zarządu udzielono prokury łącznej pracownikowi Spółki. Pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/07/TE

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007 r. dotyczącego sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/07/TE

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007 r. dotyczącego sposo... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/07-4/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-12/07-2/IM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-79/07/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 06.06.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-25/2007

  Z treści złożonego zapytania wynika, iż z dniem 02 kwietnia 2007 r. Spółka Jawna została przekształcona w Spółkę Akcyjną. Ponadto stwierdza Pan, iż za okres od stycznia do kwietnia 2007 r. wspólnicy winni się rozliczyć z podatku dochodowego osobiście (płacono zaliczki miesięczne ... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-3/07-2/ES

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-301/07/MF

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (zwanej dalej Spółką, Wnioskodawcą) z dnia 29 czerwca 2007 r. (z datą wpływu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/07

  Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez podatnika stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-32/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2007 r. (data wpływu 23... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/07

  I. Stan faktyczny. Pismem z dnia 24.05.2007 roku (wpływ do US 25.05.2007 roku), uzupełnionym dwoma pismami: z dnia 20.07.2007 roku oraz 26.07.2007 roku, zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-1/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/164/07/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wydatkó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-94/07/AG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2007r., złożonego w tutejszym Urzędzie 14.05.2007r., w sprawie wydania pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/37/07/MJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/131/07/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-46/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z poźn. zm.) stwierdzam, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-49/07/ZO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawi... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-46/07/KO

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. z dnia 08.06.2007 r. wniesionego na postanowienie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-14a/07/BL

  POSTANOWIENIE w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 216 art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-18/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1758/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./, w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-c/07/SG

  Wnioskiem z dnia 15.05.2007 r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej obowiązku sporządzania kwartalnych ”informacji podsumowujących” VAT-UE w przypadku nabycia używanych samochodów w krajach Unii E... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/107/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 18.04.2005 r. znak: IUS-II/... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/189/BW/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pana M - wysłanego do tutejszego Urzędu w dniu 25.06.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/BJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/43/AP/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28.05.2007r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepis... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/006/14-1219/06/EN

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niekt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-6/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ),art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych inny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/33/07/AT

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-39/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 30.04.2007 r. (data wpływu do tut.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415/4111-81/07/BS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, w której na dzień zło... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/MF/423/34/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a, art.216 § 1 i § 2 oraz art.236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/415/1/48/BK/12/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2007 r. (data wpływu) o udzielenie inter... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS I/1/4151/25/2007

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie nie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-35/07

  W dniu 23 kwietnia 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca będąca firmą deweloperską, dokonała w roku 2006, zgodnie z umowami zawartymi z konkre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/044/07

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 30.05.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.06.2007 r.) o udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-70/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank zamierza rozpocząć dystrybucję tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z siedzibą na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga (dalej: Fundusz). Na podstawie umowy zawartej z Funduszem, Bank będzie pełnił funkcję agenta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-43/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2007 r. (wpływ: 10.04.2007 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-07/07

  I. Stan faktyczny Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2007 roku, zwróciła się Pani do tutejszego Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-48/07/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4231-3/07

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku z dnia 14.12.2006 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/113/07

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. xxxxxx przedstawione we wniosku z dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2007 r., w sprawie udzielenia interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.415/4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) , NIP (...) z dnia (...).2007r., który wpłynął w dniu (...).2007r., o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406/13/1754/HR/07

  Działając na podstawie art.1 a § 10 i § 4 oraz art. 14 b § 1 i § 2 , ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie uznaje za prawidłowe Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 03.04.2007r. uzu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-29b/127/07/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/25/07/MJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-23/07/TM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-11/07KB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 28 marca 2007r. o udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-25/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 11.05.2007r. (data wpływu 14.05.2007r.) - za prawidłowe. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-59/07/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Oddział jest jedną z 22 jednostek organizacyjnych (oddziałów) Spólki z o.o. Dla zatrudnionych w Oddziale pracowników pracodawcą jest ten Oddział, w związku z czym dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych posiada on odrębny numer id... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1332/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-23/79/07/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 14.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakres... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415 – 10/07/Z/KJR

  Podatnik w dniu 01.02.2007 r. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie, dotyczących wystawienia informacji PIT-8C, w związku z umorzeniem odsetek za okres kredytu w windykacji. Z uwagi na fakt, iż ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-3/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści „Ordynacją podatkową”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lutego 2007r. o udzielenie pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-37/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-5/07/KO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14b § 5 pkt 1, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez firmę X, na postanowienie Naczelnika Pierwsz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/07

  Wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2007r. (data wpływu – 30.04.2007r.), wystąpiła Pani do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/423-4/07/6/AK/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U.z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu s t w i e r d z a , że stanowisko Zakładu z siedzibą w Zawierciu prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/7/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/2/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 par.1, art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po rozpatrzeniu wniosku płatnika – Spółdzielni Mieszk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-7/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12.02.2007 r. (wpływ 02.03.2007 r.), w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/PIA/07

  Wnioskodawca mimo czynionych starań nie otrzymał do pracodawcy, u którego był zatrudniony w 2006 roku, informacji PIT-11. Wnioskodawca posiada przybliżone daneo wysokości osiągniętego dochodu, nie dysponuje wiedzą czy wszystkie zaliczki na podatek od wynagrodzeń zostały przez pracodawcę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1051/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–122/07/KUKM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 29 marca 2007 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-34/07/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo pobiera podatek wskazany w art. 30a ust. 1 pkt 5 i pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Towarzystwo uważa, że w tym zakresie nie jest zobowiązane do wystawiania imiennych informacji o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-12/07

  Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznycvh (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 3... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-102/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.03.2007.) w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-101/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.03.2007 r.) w sprawie ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–88/07/KUKM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 8 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 12 marca 2007 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-7/07

  Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą sklasyfikowaną m.in. pod PKD - 7450B - działalność jednoosobowego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, tj. strona świadczy us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB2/415/11/07/EK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/5/2007

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (jt Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. z.) stwierdza, że stanowisko w części dotyczącej niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów za 2006 rok wypłaconego w 2007r. wy... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-10/07

  W dniu 15.03.2007r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27.03.2007r., o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie zwrotu byłemu członkowi Spółdzielni zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-4/AB/07

  Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-18/07

  W dniu 08.02.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 27.02.2007r., z uwagi na wezwanie organu podatkowego, Wnioskodawca uzupełnił niniejszy wniosek. W przedmiotowym wniosku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415-25/07

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 12.03.2007 r. (... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-7/07

  Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US02/415-3/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.z 2005 r.Nr 8 poz.60 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby f... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./3.415-11/2007

  Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług blacharsko - lakierniczych. Dokonuje zakupów części samochodowych pod konkretne zamówienie, które następnie są uwzględniane na fakturze sprzedaży w oddzielnej pozycji, ale zawsze w ramach... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/36/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Panią w złożonym w dniu 30 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-6/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2007 r.w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/17/58/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.02.2007r w sprawie udzielania pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/14/2007

  W dniu 30.01.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i danych będących w posiadaniu tut. organu podatkowego wynika, iż Poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-50/07/33281

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-9/07-5/LSH

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 02.03.2007 roku uzupełnionym w piśmie z dnia 12.03.2007 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, iż Urząd Miasta w 2006 roku był organizatorem prac społecznie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-7/4/07/AP

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności świ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/415-3/07

  Działając na podstawie: art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 i ust. 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, dotyczące opodatkowania przychodów ze sprzeda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/09/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku z Pana wnioskiem złożonym w dniu 12.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowan... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Bk 141 /07

  Wnioskiem z 2 lutego 2005 r. Spółka akcyjna „B.” zwróciła się do Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii odliczenia całej kwoty podatku naliczonego VAT przy zakupie usług... Czytaj więcej >